Įvyko konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“

2024 m. kovo 15 d., 09:59

Kovo 7 dieną Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno švietimo inovacijų centras, MLLM padalinio Vaikų literatūros muziejus, Palaimintojo J. Matulaičio vaikų gerovės klubas „Centriukas“ organizavo tradicinę Respublikinę mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferenciją „Knyga mūsų pasaulyje“. Konferencijoje dalyvavo virš šimto mokytojų ir bibliotekininkų, 82 mokiniai pateikė ir pristatė literatūros, dailės, technologijų, IT kūrybinius darbus. Stebino darbų atlikimo technikos įvairovė – nuo rankdarbių iki dirbtinio intelekto pagalba sukurtų darbų.

Po nuoširdžių progimnazijos direktorės Jūratės Pauliukienės ir Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkės Irenos Valentukonienės sveikinimų, visi susidomėję klausėsi rašytojos ir iliustratorės Kotrynos Zylės pranešimo apie kūrybos užkulisiuose kunkuliuojančius džiaugsmus ir vargus. Ačiū Rašytojai už pažinimo dovaną!

Įdomioji dalis – mokinių kūrybiniai darbai, atlikti įvairiausiomis technikomis, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninių įrankių ir STEAM metodų įveiklinimui.

Respublikinės metodinės-praktinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijos „Knyga mūsų pasaulyje“ mokinių darbai ir bibliotekininkų pranešimai, skirti jubiliejiniams Salomėjos Nėries, Kristijono Donelaičio, Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Biliūno metams ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo šventei

Bibliotekininkų grupės dalyvių „Biblioteka – skaitymo skatinimo iniciatorė“ pranešimai:

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkės Lauros Bakšenskienės pranešimas „Skaitytojo ugdymas Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje“ (Atsisiųsti)

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkės Redos Kiselytės pranešimas „Ką šiandien pasakytų Juozas Tumas-Vaižgantas?“  (Atsisiųsti)

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro bibliotekininkės Rasos Kasperaitienės  pranešimas „Ugdome sąmoningą skaitytoją – veiklos ir patirtys“ (Atsisiųsti)

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos bibliotekininkės Violetos Keidošienės pranešimas  „Neatrastas Vaižgantas“ (Atsisiųsti)

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, dalyvavusių kūrybinėje grupėje „Kaip gimsta eilėraštis“, geriausių darbų pristatymas (Atsisiųsti)

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, dalyvavusių kūrybinėje grupėje „Kaip žodis virsta vaizdu“, geriausių darbų pristatymas (Atsisiųsti)

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 8d klasės mokinio Patriko Barausko (mokytoja Rasa Alensaitė), dalyvavusio  kūrybinėje grupėje „Kuriu knygos reklamą vaizdu“, darbo „Knygos „Metai“ reklama“ pristatymas

 

Laukiame kitais metais dar aktyvesnio dalyvavimo tradicinėje mažvydiečių skaitymo šventėje. Juk skaitantis žmogus – jėga!

 

Auksė Pukinskienė,
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui