Paieška

Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaudovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A-4134 „Dėl Kauno miesto švietimo įstaigų, kuriose bus finansuojami karjeros specialistų etatai, sąrašų patvirtinimo“.

 

Kauno miesto švietimo įstaigų, kurių karjeros specialistai įdarbinami Kauno švietimo inovacijų centre, sąrašas:

Dovilė Miciukevičiūtė

 • Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla;
 • Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla;
 • Kauno „Ryto“ pradinė mokykla;
 • Kauno „Šilo“ pradinė mokykla;
 • Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla.

 

Karjeros specialistė
Dovilė Miciukevičiūtė
dovile.miciukeviciute@kaunosic.lt

Deividas Stanionis

 • Kauno Vaišvydavos mokykla;
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Kauno Jono Laužiko mokykla;
 • Kauno mokykla-darželis „Šviesa“;
 • Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“.,

 

Karjeros specialistas
Deividas Stanionis
deividas.stanionis@kaunosic.lt

Ugnė Slapšytė

 • Kauno „Nemuno“ mokykla;
 • Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla;
 • Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“.

 

Karjeros specialistė
Ugnė Slapšytė
ugne.slapsyte@kaunosic.lt

Eglė Kriaučiūnienė

 • Kauno Valdorfo mokykla;
 • Kauno šv. Roko mokykla;

 

Karjeros specialistė
Eglė Kriaučiūnienė
egle.kriauciuniene@kaunosic.lt