Kauno fizikos mokytojai tarėsi dėl atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo

2023 m. gruodžio 1 d., 09:46

2023 m. lapkričio 30 d. virtualioje aplinkoje įvyko Kauno švietimo inovacijų centro ir Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio organizuotas metodinis renginys „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas bei įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“.

Pirmame pranešime „Universalaus dizaino galimybės realizuojant atnaujintą ugdymo turinį“ Kauno Aušros gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Algirda Surblienė pasidalino įspūdžiais apie neseniai vykusį metodinį renginį metodinių būrelių nariams „Universalaus dizaino galimybės realizuojant atnaujintą ugdymo turinį“.  Mokytoja pritarė mintims, kad tradicinio ugdymo aplinka blokuoja mokymosi pažangą ir užkerta kelią mokiniams pamilti mokymąsi, suprasti savo kūrybiškumą. Todėl universalus dizainas mokymuisi yra įtraukiojo ugdymo organizavimo prieiga, konstruojama remiantis aiškiai suvoktomis įtraukiosiomis vertybėmis: visų mokinių skirtybių pripažinimu, vienodų teisių užtikrinimu ir bendruomeninių santykių kūrimu. A. Surblienė pateikė savo gimnazijos įtraukiojo ugdymo pavyzdžių.

Pranešime „Judėjimą aprašančių lygčių mokymasis per vaizdų analizę“ Kauno Palemono gimnazijos fizikos mokytoja Skirmantė Vardauskaitė pasidalino, kaip video vaizdų analizė leidžia išgauti fizikinius duomenimis iš skaitmeniniu būdu įrašytų vaizdų, naudojant Logger Pro, Tracker ir kita programine įranga. Pateikė darbo su šia metodika ypatumus: lengviau mokintis, galima analizuoti judėjimą už klasės ribų, duomenys gaunami iš realaus gyvenimo, darbas su šiomis programomis sulaukia didelio mokinių susidomėjimo.

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Jūratė Blažienė pranešime „Kaupiamojo vertinimo strategijos fizikos ugdyme“ pasidalino kaupiamojo vertinimo patirtimi bei ypatumais. Kaupiamasis vertinimas yra integrali formuojamojo vertinimo dalis. Jis turi didelę įtaką mokinių motyvacijai. Reguliarus ir teigiamas grįžtamasis ryšys skatina mokinius siekti geresnių rezultatų, o tai prisideda prie bendros pažangos. Kaupiamasis vertinimas neapsiriboja vien tik mokinių vertinimu – tai taip pat mokytojų pažanga. Nuolatinis bendradarbiavimas su mokiniais bei kolegomis leidžia mokytojui nuolat tobulinti savo mokymo metodikas.

Jaunųjų fizikų ruošimas bei skatinimas dalyvauti olimpiadose – labai svarbus veiksnys. Apie tai pranešime „Pasiruošimas jaunųjų fizikų 8 klasių olimpiadai“ kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Salomėja Kukauskienė. Ji pateikė pavasarį vykusios 8 klasių fizikos olimpiados vertinimo kriterijus bei analizavo užduotis. Kalbėjo apie mokinių paruošimą olimpiadai remiantis naujosiomis bendrosiomis programomis.

Prieš renginį mokytojams buvo pateikta užpildyti Anketa dėl atnaujinto ugdymo turinio, kurioje mokytojai galėjo pareikšti savo nuomonę apie darbą su atnaujintomis programomis. Pradžioje pateiktus klausimus bei mokytojų teiginius perskaitė metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Blažienė. Vėliau Kauno Aušros gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Algirda Surblienė, kaip programos kūrimo dalyvė, atsakė į mokytojų klausimus.

Pranešimai:

  • Kaupiamojo vertinimo strategijos fizikos pamokose (Atsisiųsti)
  • Pasiruošimas jaunųjų fizikų 8 klasių olimpiadai (Atsisiųsti)

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams už pasidalinimą.

Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio informacija