Gerai dienos pradžiai – nuotaikingas Kauno ir Hiracukos pradinukų susitikimas

2024 m. kovo 7 d., 12:18

Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokiniams kovo 7-osios rytas prasidėjo neįprastai anksti – mat nuo 7.30 val. už kompiuterio ekranų jų jau laukė mažieji draugai iš Hiracukos miesto (Japonija) Minato pradinės mokyklos. Tai jau ne pirmas šių mokyklų mokinių susitikimas, nes pernai užsimezgę mokyklų ryšiai išaugo į gražią draugystę. Šie Kauno švietimo inovacijų centro inicijuoti susitikimai – puiki galimybė abiejų mokyklų mokytojams ir mokiniams pažinti vieniems kitus bei Lietuvą ir Japoniją.

Susitikimo dalyvių nuotaiką kėlė gausus būrys mokinių, mojuojančių lietuviškomis ir japoniškomis vėliavėlėmis. Susirinkę spalvingoje salėje, Minato mokiniai mainų programą pradėjo linksmu lietuvišku šokiu „Pliauškutis“, paskui papasakojo apie mokinių labiausiai mėgstamus patiekalus savo mokyklos valgykloje, parodė muzikinę programą su japoniškais instrumentais, papasakojo apie didžiausią Hiracukos šokio festivalį – „Tanabata Odori“, per kurį miestą puošia daugybė dekoracijų ir iškabintų lapelių su užrašytais norais, tikintis, kad jie išsipildys. Mokiniai ir pašoko šį vieną populiariausių Japonijoje – „Tanabata Odori“ – šokį.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokiniai taip pat pristatė savo kruopščiai paruoštą programą: visų pirma jie parodė, kaip puikiai jiems pavyko išmokti japonišką šokį „Sukka-Dokoi“. Akį džiugino vaizdo įrašas, kuriame matėsi spalvingas šokančių vaikų šaltuko nurausvintais veidais būrys. Paskui lietuvaičiai rodė skaidres ir pasakojo, kiek visko pavyko nuveikti po ankstesnio nuotolinio susitikimo su savo draugais iš Minato mokyklos. Buvo smagu prisiminti Hiracukos mero p. Katsuhiro Ochiai apsilankymą mokykloje ir „Pliauškučio“ šokį bei origamio dirbtuves kartu su meru, taip pat „Mažųjų draugystės tiltų“ piešinių, skirtų festivaliui „Japonijos dienos Kaune WA“, dirbtuves. Mokiniai savo mokykloje netgi surengė parodą apie Japoniją ir ne kartą šoko japonišką šokį „Tanabata Odori“.

Nemažai laiko susitikime skirta abiejų mokyklų mokinių klausimams, kuriuos jie uždavė vieni kitiems. Minato mokiniams, be kita ko, buvo smalsu sužinoti, ar Lietuvoje auga sakuros, kokie augalai žydi pavasarį, ar Lietuvoje galima nusipirkti japoniškų spurgų, koks maistas mokyklos valgykloje mokiniams skaniausias, kokia šventė Lietuvoje ir mokykloje pati įstabiausia. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokiniai norėjo sužinoti, ar Japonijoje švenčiamos šv. Velykos, kokias šventes japonai švenčia pavasarį, kaip japoniškai ištarti žodį „pavasaris“, kokia oro temperatūra Hiracukoje būna pavasarį, ar pavasarį mokiniai turi atostogų ir kitų dalykų.

Linkime Hiracukos Minato pradinės mokyklos ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokiniams gražaus pavasario ir šiltų, įdomių, nuotaikingų susitikimų ateityje.

Daiva Jeremičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 

 

A lively meeting between the elementary school students from Kaunas and Hiratsuka – for a good start of the day

 

The morning of the 7th of March started very early for the students of the Kaunas Panemune Primary School – their little friends from the Minato Elementary School in Hiratsuka (Japan) were already there, behind the computer screens, waiting for them at 7:30 am. This is not the first meeting for the students of these schools, as the school ties established last year have grown into a beautiful friendship. These meetings initiated by the Kaunas Centre for Education Innovation offer a great opportunity for teachers and students of both schools to get to know each other and their countries.

Waving the Lithuanian flags in their hands, the Minato students started the exchange programme with a cheerful Lithuanian dance “Pliauskutis”, then told about their most favourite dishes in the school canteen, demonstrated a musical program with the Japanese instruments, told about the biggest dance festival in Hiratsuka – “Tanabata Odori”, at which the city is decorated with lots of decorations and paper tags with wishes on them, hoping that they will come true. The students also danced this one of the most popular dances in Japan – “Tanabata Odori”.

The students of the Kaunas Panemune Primary School, with the flags of Japan in their hands, also presented their carefully prepared programme: first of all, they showed how well they managed to learn the Japanese dance “Sukka-Dokoi”. A colourful group of dancing children with the cold-coloured faces was there, in the video. Then the Lithuanians showed slides and told about their Japan-related activities after the previous remote meeting with their friends from the Minato Primary School. It was nice to remember the visit of the Mayor of Hiratsuka, Mr. Katsuhiro Ochiai, at the school and the “Pliauskutis” dance and origami workshop with the Mayor, as well as the “Small Friendship Bridges” drawing workshop for the “Japan Days in Kaunas WA” festival. The students even held an exhibition about Japan at their school and were dancing the Japanese “Tanabata Odori” several times.

A considerable amount of time at the meeting was devoted to the questions that the students of both schools asked each other. Among other things, the Minato students were curious to know whether Sakura trees grow in Lithuania, what plants bloom in Lithuania in spring, whether one can buy Japanese donuts in Lithuania, what food is the tastiest in the school canteen, what is the most significant event in Lithuania and at school. The Panemune students wanted to know if Easter is celebrated in Japan, what holidays do Japanese people celebrate in spring, how do you say the word “spring” in Japanese, what is the temperature in Hiratsuka in spring, do students have a holiday in spring and other things.

We wish the students of the Minato Primary School and the Panemune Primary School a beautiful spring and many more warm, interesting and cheerful meetings in the future.