Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS)

2022 m. gegužės 24 d., 10:35

2022 m. gegužės 16-18 d. vyko mobilumo vizitas Lježe, Belgijoje. Vizito mobilumo metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktikai: patyčių atvejų analizė, refleksija, pasitelkiant savo patirtį šioje srityje, dalijimasis vertingąją patirtimi ir supažindinimui su Lježo provincijoje įgyvendinamomis patyčių prevencijos programomis.

Lježo provincijos švietimo skyriaus direktorė Muriel Brodure-Willain sveikino visus dalyvaujančius prasmingame ir aktualiame projekte. Švietimo skyriaus direktorė pabrėžė, kad kaip ir visame pasaulyje, Belgijos mokyklose patyčios taip pat opi problema. Nors patyčių prevencija ir įrankiai yra žinomi, tačiau tikimasi, kad gerosios patirties mainai tarp šalių padės pasiekti geriausių rezultatų. Muriel Brodure-Willain kartu su kolegomis pristatė 2019 metais sukurtą PESH (Mokykla be patyčių) programą, vykdomą Lježe. Tai švietimo specialistų pagalbos tarnyba, atsakinga už komandos, gebančios atpažinti ir sureaguoti į patyčių atvejį mokykloje, sudarymą. Priekabiavimo atveju, dėl kiekvienoje mokykloje integruotos PESH sistemos, taip apmokytos komandos atlieka intervenciją, kuri leidžia efektyviai padėti jaunimui ir mokyklai sprendžiant problemas.

Athénée Provincial Guy Lang de Flémalle vidurinė mokykla yra viena iš 4 pilotinių mokyklų, kurios vykdo PESH programą. Mokyklos direktorius pristatė prevencinės patyčių programos efektyvumą mokykloje, supažindino su patyčių atvejais ir kaip jie buvo sprendžiami.

Taip pat Lježo provincijoje veikia PMS centrai – psichologiniai, medicinos ir socialiniai centrai, atsakingi už jiems priskirtos mokyklos mokinius, bet nepriklausomi nuo pačios mokyklos. PMS centrai siūlo pagalbą mokiniams, turintiems socialinių ar psichologinių problemų. Tėvai ir mokiniai yra supažindinami su PMS centru, jo veikla ir funkcijomis, skatinami kreiptis, jeigu kyla problema ar nori pasikonsultuoti.

Tarptautinio projekto dalyvius pasveikino Valonijos-Briuselio regiono švietimo ministrė Caroline Désir ir džiaugėsi, kad komandos iš 5 skirtingų šalių gali dalintis patirtimi, (ne)sėkmių istorijomis, reflektuoti ir tokiu būdu siekti efektyvių rezultatų ar sprendimo būdų kovojant su patyčiomis mokykloje. Švietimo ministrė pabrėžė įtraukiojo ugdymo svarbą patyčių prevencijai,  pagalbos teikimą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, pagalbos teikimą su šiais vaikais dirbantiems mokytojams, pagalbos specialistams. Tai itin svarbu siekiant užkirsti kelią patyčioms, formuojant palankų mokyklos mikroklimatą.

Projekto mobilumo vizito Belgijoje straipsniai internete:

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn. Projektą vykdo Lietuva, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija.

Kauno švietimo inovacijų centro informacija