Visuotinis Kauno miesto anglų kalbos mokytojų susirinkimas

2022 m. spalio 13 d., 13:24

2022 m. spalio 11 d. Kauno švietimo inovacijų centre vyko visuotinis Kauno miesto anglų kalbos mokytojų susirinkimas.

Pirmoje susirinkimo dalyje Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė dr. Eglė Petronienė pristatė užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo aspektus. (pranešimas „Užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo aspektai“).

Antra renginio dalis buvo skirta metodinės veiklos aptarimui ir Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio rinkimams 2022–2025 mokslo metams.

Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Daiva Brukienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2020–2022 mokslo metus (Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).

Naujai išrinkti metodinio būrelio nariai: Daiva Brukienė, Ramunė Balčiuvienė, Rūta Rudzenskaitė, Inga Vedegienė, Jurgita Sūnelaitienė, Ramida Lukoševičiūtė, Ilona Pečkienė, Kristina Grigaitė-Bliūmienė, Edita Vainienė.

Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis, kurio metu metodinio būrelio pirmininke išrinkta Daiva Brukienė, pirmininkės pavaduotoja – Ramunė Balčiuvienė, sekretore – Rūta Rudzenskaitė. Taip pat buvo svarstomas ir sudaromas Kauno miesto anglų kalbos metodinio būrelio veiklos planas 2022–2023 mokslo metams, pasiskirstoma veiklomis.