Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS) mobilumo vizitas Prancūzijoje

2023 m. gegužės 31 d., 10:27

Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojai 2023 m. gegužės 22–25 d. lankėsi tarptautiniame projekto susitikime Le Mans mieste, Prancūzijoje, paskutiniajame Erasmus+  projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. „Fight Against Bullying at School“) mobilumo vizite. Vizito metu projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos ir Lietuvos susipažino su patyčių problema ir jos sprendimo būdais bei vykdomomis prevencinėmis programomis Prancūzijoje,  dalijosi vertingąja patirtimi, susipažino ir praktiškai išbandė naudojamus metodus siekiant užkirsti kelią patyčioms mokykloje ir sukurti saugią mokymosi aplinką.

Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Le Mans Touchard–Washington vidurinėje mokykloje, kurioje mokyklos komanda pristatė mokyklos veiklą bei dalijosi patirtimi patyčių mažinimo tema. Mokykla siekia užtikrinti kokybišką mokymą ir saugią mokymosi aplinką visiems mokiniams, kadangi šioje mokykloje mokosi nuo 15 m. iki 25 m. amžiaus mokiniai. Čia yra akcentuojamas ne tik akademinių žinių svarbumas, bet ir mokinių asmeninio tobulėjimo, socialinės integracijos ir empatijos ugdymas. Be tradicinių akademinės srities dalykų, Touchard–Washington mokykla orientuota į kiekvieno mokinio emocinę būsena ir gerą savijauta mokykloje. Mokykloje patyčių prevencija vykdoma per tarpusavio bendravimo skatinimą, kaip įrankis – pasitelkiami mokomieji žaidimai, kurie skatina kuo atviresnį ir glaudesnį tarpusavio ryšį, vienas kito pažinimą. Šiuo metodu labai svarbu ugdyti mokinių saviraišką per emociją, skatinti mokinius nebijoti parodyti kaip jie jaučiasi, nebijoti pasakyti komplimentą vienas kitam bei mokytis priimti komplimentą iš kito.

Dalyviai taip pat buvo supažindinti su kibernetinių patyčių atvejais tarp jaunimo ypač populiariose socialinėse platformose (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat).  Analizuojant kibernetinių patyčių atvejus, buvo ieškoma sprendimų, kaip sumažinti šių patyčių mastą bei kokią įtaką mokiniui turi internetinėse platformose patiriamos patyčios.

Mobilumo metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir užduoti aktualius klausimus Leon Tolstoi vidurinėje mokykloje įsteigtai pozityvaus elgesio mediatorių komandai, kurią sudaro mokiniai ir mokytojai. Įdomu tai, kad kiekvienas naujas mokinys atėjęs į mokyklą praeina šiuos mokymus. Per dviejų dienų mokymus mokiniai bando pažinti ne tik save, bet ir kitus, mokosi kalbėti apie emocijas, poreikius, bendradarbiavimą, komunikaciją, empatiją, mokosi spęsti konfliktus. Mokiniai atlieka mediatorių vaidmenį: užsiima patyčių prevencija, imasi priemonių konfliktų sprendimui, kalbasi su abejomis pusėmis, nukentėjusiu ir agresoriumi, siekia, kad visi mokiniai jaustųsi saugūs mokykloje, nejaustų įtampos, gerbtų kitų asmenų nuomonę. Vidurinėje mokykloje  yra dirbama su 11-15 metų mokiniais. Mokiniai – mediatoriai yra apmokomi vesti pokalbį, pamatyti problemą, suteikti pagalbą, tinkamai reaguoti į informaciją, išklausyti, laikytis konfidencialumo. Jei visgi nepavyksta išspręsti konflikto, įsitraukia mokytojų komanda. Mokiniai, su nepamatuojama atsakomybe, supranta, kad įgytos žinios bus naudingos ateityje.

Projektu siekiame įgyvendinti iniciatyvas, skirtas mažinti patyčių mastą ir užtikrinti saugią mokymosi aplinką, aptarti priemones, analizuoti metodus, padėsiančius veiksmingai kovoti su patyčiomis mokyklose, praktiškai išbandyti bei pasidalinti vertingąja šalių partnerių patirtimi patyčių mokyklose tema, o rezultate –  sukauptas žinias ir patirtį pritaikyti ir savo šalių mokyklose, gerąja patirtimi dalintis su Kauno miesto mokyklomis.

 

Gabija Lapinskaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė
Diana Bulanovienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė