Respublikinės virtualios bendradarbiavimo pamokos „Žemė – visų namai“

2021 m. balandžio 19 d., 15:21

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru balandžio 14–16 d. organizavo respublikines virtualias „Bendradarbiavimo pamokas“ 4, 7–8 klasių mokiniams tema „Žemė – visų namai“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Bendradarbiavimo pamokose dalyvavo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Kauno mokyklos darželio „Rūtelė“, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos, Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos, Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos, Šakių „Varpo“ mokyklos bei Vievio gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Pamokos vyko Office365 Teams aplinkoje. Bendradarbiavimo pamokų tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą įprasminant Pasaulinę Žemės dieną, bendradarbiavimo kompetencijas, skatinti domėjimąsi globaliomis problemomis ir Žemės dienos aktualumu. Virtualią pamoką 7–8 klasių mokiniams vedė geografijos mokytojas Gediminas Grėsius, lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Nicelytė, anglų ir vokiečių kalbos mokytoja Vaida Stubraitė. Su 4 klasės mokiniais apie Pasaulinę Žemės dieną kalbėjo ir bendradarbiavo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos 8 klasės mokiniai Dovydas ir Ieva, kartu su auklėtoju ir geografijos mokytoju Gediminu Grėsiumi, lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ražauskiene.

Pamokų metu buvo pristatytas projektas Pasaulinei Žemės dienai paminėti, bendradarbiavimo pamokos uždaviniai. Geografijos mokytojas papasakojo apie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklą, kuri nuo 2013 m. yra paskelbta pasaulinio „Microsoft“ tinklo parodomąja mokykla, mokiniai turėjo galimybę išbandyti šioje mokykloje taikomus mokymosi metodus ir priemones. Visi atliko interaktyvias užduotis programos Genial.ly platformoje, dalyvavo viktorinoje, sužinojo įdomių faktų apie mūsų planetą Žemę, diskutavo apie aplinkosaugos problemas ir patvirtino, kad kiekvienas žmogus savo darbais gali prisidėti prie bendros Žemės gerovės. Mokytojai ir mokiniai džiaugėsi dalyvavę įdomiose veiklose bei negailėjo pagiriamųjų žodžių.