Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Nordplus projektą „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“

2021 m. spalio 6 d., 13:12

Įgyvendinant „Nordplus“ (Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos) „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“, Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus pavaduotoja Agnė Valinevičienė ir metodininkė Eglė Ragauskaitė rugsėjo 27 – spalio 1 d. lankėsi Balvai mieste (Latvija). Vizito metu projekto partneriai detaliai pristatė savo įstaigų veiklą, ilgametę patirtį suaugusiųjų švietimo srityje, pasidalijo patirtimi organizuojant mokymus nuotoliniu būdu. Šio vizito metu Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojos lankėsi kitose Balvai ir jo apylinkių mokymo įstaigose: Balvai profesinio ir bendrojo ugdymo mokykloje, Balvai gimnazijoje, Rezekne Technologijų akademijoje. Susipažino su nuotolinio mokymo(si) galimybėmis suaugusiems, technologijomis, gimnazijoje vykdoma programa mokytojams, mokiniams bei jų tėvams „Aš – lyderis“, susitiko su Balvai savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto administracijos vadovais ir jų komanda, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Projekto partneriai ir koordinatoriai diskutavo kaip paskatinti suaugusiuosius mokytis, kokių kompetencijų jiems trūksta, kokius mokymo(si) metodus ir priemones abi šalys naudoja.

Perimant vertingąją užsienio šalių suaugusiųjų mokymo centrų patirtį šiuo projektu siekiama atliepti suaugusiųjų mokymo(si) visą gyvenimą poreikį, taikyti šiuolaikiškas ir inovatyvias suaugusiųjų mokymo formas, metodus skaitmeninių kompetencijų, kompiuterinio raštingumo gerinimui, mokymų efektyvumo didinimui. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai, dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Projekto partneriai – suaugusiųjų neformaliojo švietimo centras „Azote“ (Latvija).

Projektas įgyvendinamas 2019 – 2022 metais.