Nacionalinė Frankofoniškojo kokybės ženklo chartijos (QF) mokyklų konferencija „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“

2021 m. balandžio 16 d., 13:49

Parama pagilintam prancūzų kalbos ir dvikalbiam frankofoniškajam mokymui yra vienas iš Prancūzijos ambasados ​​Lietuvoje prioritetų. 2001 metais instituto iniciatyva pradėtas ​​dvikalbių frankofoniškų klasių projektas, o 2017 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Prancūzų instituto Lietuvoje dvišale partneryste, buvo inicijuota „Frankofoniškojo kokybės ženklo chartija“ (QF). Programoje numatyti reikalavimai suformuluoti remiantis tarptautinio LabelFrancEducation ženklo kriterijais. Ši programa jungia jau akredituotas Lietuvoje 7 frankofoniškojo kokybės ženklo mokyklas ir skatina į chartiją jungtis kitas įstaigas, kurios integruotai moko mokinius prancūzų kalbos.

Kovo 30 dieną surengta metinė QF chartijos mokyklų nacionalinė konferencija „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“, kurią rėmė Prancūzų institutas Lietuvoje. Į nacionalinę Frankofonijos mėnesio programą įtraukta ir 7 chartijos tinklo mokyklų administracijų ir mokytojų komandoms skirta  konferencija sulaukė 60 dalyvių dėmesio. Ją organizavo Kauno Jurgio Dobkevičiaus QF ženklo progimnazija kartu Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.

Konferencijos tikslas – didinti prancūzų kalbos ir frankofoniškosios kultūros sklaidą Lietuvoje, stiprinti QF mokyklų tinklą, telkiant prancūzų kalbos mokytojus ir skatinant patirčių mainus.

Pirmoje praktinėje konferencijos dalyje „Dalijamės patirtimi“ Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos iniciatyva suburtos QF ženklą Lietuvoje turinčių 7 ugdymo įstaigų – Alytaus Dzūkijos mokyklos, Klaipėdos „Aukuro“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Radviliškio Lizdeikos gimnazijų, Vilniaus Jono Basanavičiaus, Vilniaus Martyno Mažvydo ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijų – vadovų ir prancūzų kalbos mokytojų komandos apžvelgė prancūzų kalbos ugdymo kokybės, didaktinius ir vadybinius klausimus, dalinosi nuotolinio ar mišraus darbo patirtimi ir sėkmingų pamokų pavyzdžiais.

Antrojoje konferencijos dalyje kvietėme kartu apmąstyti naujas darbo formas ir dvikalbio prancūzakalbio ugdymo plėtrą dabartiniame kontekste. Šią dalį sveikinimo žodžiu pradėjo Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje ponia Lignières-Counathe, kuri pabrėžė, kad dvikalbis ugdymas turi išsiskirti iš kitų mokymo formų, jo esmė – ne būti kitokiu, bet būti pagrįstai geresniu, jis turi atsižvelgti į kitų įgūdžių ugdymą, ne tik mokymą kita kalba, bet ir mokymą kitokiu būdu, kuris visų pirma leidžia plėtoti transversalias kompetencijas. Ambasadorė priminė prancūzų kalbos svarbą šiandienos jaunimo gyvenime: tai ne tik pasaulinė kultūros kalba, ji ypač svarbi sėkmingai jaunimo integracijai į darbo rinką.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėja ponia Loreta Žadeikaitė sveikinimo žodžiu išreiškė labai gerus įspūdžius apie QF mokyklų patirtis. Ji patikino, kad Lietuvoje pandemijos metu mokykla nesustojo, ji sugebėjo prisitaikyti ir pasikeitė. Patarėja pakvietė QF chartijos mokyklų atstovus perduoti savo pasiekimus kitoms Lietuvos mokykloms, kurios siūlo pasirinkti prancūzų kalbą, kad jos prisijungtų prie šio tinklo. Ji pabrėžė, kaip svarbu reguliariai dalintis patirtimi ir augti: pasiekti QF chartijos ženklą ir siekti LabelFrancEducation. Ji pasiūlė išplėsti partnerystę: įtraukti universitetus, kurie siūlo mokytojų rengimo programas, mokslininkus iš Vytauto Didžiojo universiteto, VDU Universitetinį Frankofoniškų šalių centrą ir VDU Švietimo akademiją, kad kuo daugiau nekalbinių dalykų mokytojų pasirinktų prancūzų kalbą. Anot patarėjos, itin svarbu dar intensyvesnis ir glaudesnis nei iki šiol bendradarbiavimas, kurį šiuo metu palengvina įvairiausios skaitmeninės technologijos.

Vėliau LR ŠMSM specialistė ponia Vilija Sipaitė informavo dalyvius apie pasikeitimą QF chartijų tinklo koordinavime. Ji pranešė, kad naujoji QF chartijos koordinatorė yra Nacionalinės švietimo agentūros specialistė ponia Danguolė Povilaitienė. ŠMSM specialistė išdėstė QF chartijos plėtros viziją: 7 dabartinės įstaigos mokosi kartu ir dalijasi savo patirtimi, jos jau sukuria bendruomenę, kurioje kiekviena mokykla yra unikali ir randa savo dvikalbio ugdymo inovatyvias formas, šiose institucijose yra stipri lyderystė. Atstovė kvietė susitikti po kelių savaičių ir aptarti konkrečius veiksmus, kurių komandoms prireiks artimiausiu metu QF tinkle. Ji išdėstė LR ŠMSM gaires Tinklui 2021–2022 m.:

– QF mokyklų bendradarbiavimas,
– Bendradarbiavimas su QF chartijos partneriais,
– Bendradarbiavimas su universitetais, ypač su Vytauto Didžiojo universitetu ir jo Švietimo akademija,
– Bendradarbiavimas su kitomis Europos dvikalbėmis frankofoniškomis mokyklomis.

Konferencijos QF chartijos mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai pasisakymuose išdėstė savo mokyklų frankofoniškojo ugdymo situaciją: koks poveikis mokiniams, kokia realybė iki karantino ir pandemijos metu, kokia patirtis ir kokios perspektyvos. LSMU gimnazijos prancūzų kalbos ir istorijos mokytojas apžvelgė LabelFrancEducation ženklo programą ir jos įgyvendinimo iššūkius bei suteiktą naudą.

Konferencijoje dalyvavo ir ekspertai iš Prancūzijos tarptautinio švietimo centro Prancūzų kalbos departamento. Šio centro Ekspertizių ir projektų skyriaus vadovas Pierre-Yves Roux dalinosi integruoto dvikalbio mokymo nuotolinio darbo gerąja patirtimi, o specialistė Veronique Boisseaux išsamiai supažindino dalyvius su integruoto kalbos ir dalykų mokymo metodikos Le Fill Plurilingue platforma. Ši konferencija buvo puiki proga išgirsti naujausias žinias, susijusias su prancūzakalbiu dvikalbiu švietimu Europos ir net pasaulio mastu, ir tam skirtus išteklius:

  • Savo kalboje Pierre-Yves ROUX, France Education International tarptautinio pedagoginių studijų centro Ekspertizių ir projektų skyriaus vadovas, kalbėjo apie nuotolinio mokymo gerosios patirties konvergencijas dvikalbėse klasėse: pandemijos sukelta pasaulinė situacija tik pagreitino jau turėtą ir apibendrinimų reikalaujančią refleksiją dėl nuotolinio mokymo, ar tai būtų mišri ar vien nuotolinė versija, taikant sinchrono ar asinchrono būdus. Iš įvairių šalių surinktos patirtys ir išvados bei pateikti kontekstai rodo, kad siekiant efektyvumo ir patrauklumo, šie mokymo sprendimai yra gerbtini, nepaisant, ar tai būtų metodikų konstravimo pradžia, organizacinis planavimas ar diegimas ir įgyvendinimas.
  • Véronique BOISSEAUX, France Education International tarptautinio pedagoginių studijų centro Ekspertizių ir projektų skyriaus specialistė ir Fil Plurilingue platformos koordinatorė išsamiai pristatė šią specialią integruoto kalbos ir dalykų mokymo metodikos platformą. Le Fil plurilingue – tai interneto svetainė, kuri viso pasaulio integruoto dvikalbio mokymo dalyviams kuria ir pateikia itin kokybiškus, nemokamos prieigos ir jokių papildomų sąlygų iš pedagogų nereikalaujančius mokymo ir metodikos šaltinius. Platformoje galima rasti tiek metodologinės medžiagos, tiek praktinių užduočių ir sprendimų, skirtų prancūzų kalba dėstantiems nekalbinių dalykų mokytojams, taip pat – integruoto dvikalbio mokymo sklaidai ir vertės pagrindimui sukurtų priemonių, infografinės medžiagos ir argumentacijų, prieinamų ir kitomis kalbomis.

Konferencijos refleksijų ir išvadų metu buvo išsakyti įspūdžiai ir idėjos, skirtos plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant frankofoniško ugdymo kokybės, patirčių sklaidos, mokinių motyvacijos ir skatinimo priemonių, mokytojų rengimo, pritraukimo ir įdarbinimo sąlygų gerinimo, vertingų mokymo aplinkų turtinimo ir skaitmeninių platformų (IFprofs ir Le Fil Plurilingue) išbandymo.

Dėkojame konferencijos partneriams ir rėmėjams: Prancūzų institutui Lietuvoje, Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Kauno miesto savivaldybei.

Konferencijos dalyvių pasveikinimas: Nuoroda ČIA

Konferencijos įrašas YouTube kanale (be vertimo):

I dalis – nuoroda ČIA

II dalis – nuoroda ČIA