Metodinis renginys „Atnaujinta fizinio ugdymo turinio programa, kompetencijų raiška pamokoje, ilgalaikiai planai“

2023 m. birželio 8 d., 16:05

Birželio 6 d. Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo metodinį renginį „Atnaujinta fizinio ugdymo turinio programa, kompetencijų raiška pamokoje, ilgalaikiai planai“.

Renginyje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas Artūras Akelaitis ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos pirmininkas, ilgametis Lietuvos sporto muziejaus direktorius, buvęs sunkiaatletis, jėgos trikovininkas, treneris, muziejininkas, akademikas Pranas Majauskas. Akademikas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos vardu apdovanojo vardiniais medaliais ir padėkomis aktyviausius ir iškiliausius Kauno apskrities fizinio ugdymo mokytojus: Iloną Palavinskienę (Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus), Liną Čečinaitę (Prezidento Antano Smetonos gimnazija), Astą Igarienę (Kauno šv. Roko mokykla), Vilmą Lenzienę (Kauno Milikonių progimnazija), Dovilę Šertvytienę (Kauno Jono Jablonskio gimnazija), Regimantą Viktorą Jagentavičių (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija). Kauno Palemono gimnazijos mokytoja ekspertė Rita Agurkienė tarė sveikinimo ir padėkos žodžius Pranui Majauskui už prasmingą ir nuoseklų darbą sporto srityje, už įvairias iniciatyvas įteikė padėkos prizą.

Metodinio būrelio pirmininkė Ilona Palavinskienė aptarė 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planą, pasidžiaugė, kad pavyko įgyvendinti didelę dalį veiklų. Drąsius Barkauskas, Kauno sporto mokyklos „Startas“ sportinio ugdymo organizatorius, atsakingas už Kauno mokyklų žaidynes pateikė ataskaitą apie Kauno mokyklų rezultatus miesto žaidynėse 2022–2023 m. m. Pasidžiaugė, kad 36 Kauno bendrojo ugdymo mokyklos dalyvavo Kauno žaidynėse, Lietuvoje į žaidynes pateko net 16 Kauno mokyklų komandų skirtingose sporto šakose. Lietuvos mokyklų žaidynėse Kauno miesto komandoms pavyko laimėti 3 vietą. Kauno „Varpo“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Audra Vilūnienė skaitė pranešimą „Kompetencijos pamokoje ir ugdymo turinio atnaujinimo programų kontekste“, pristatė ir aptarė su mokytojais atnaujintas bendrąsias fizinio ugdymo programas, mokinių kompetencijų ugdymą pamokose bei nuorodas į ilgalaikių planų pavyzdžius. Kauno Tado Ivanausko progimnazijos fizinio ugdymo mokytojos Valentina Raškauskienė ir Edita Saldaitė-Džiaugienė pristatė jau 8 metus vykstantį tradicinį mokyklos Šeimų sporto dienos renginį „Bendruomenės sporto šventė netradicinėje aplinkoje“.

 

Laura Vaitkevičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė;
Ilona Palavinskienė, Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus fizinio ugdymo mokytoja ekspertė;
Lina Čečinaitė, Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė, Prezidento Antano Smetonos gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja ekspertė