Įvyko metodinis renginys bibliotekininkams

2021 m. gegužės 6 d., 14:53

Gegužės 5 dieną vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuotas metodinis renginys Lietuvos bibliotekų darbuotojams, mokytojams „Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“. Nuotolinio susitikimo metu pristatytos leidyklos „Šviesa“ naujienos. Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Armantė Raginytė supažindino su atnaujinama uzsakymas.lt sistema, naujus komunikacijos kanalus ir bendravimo platformas „Youtube“ kanale. Kategorijos vadovė Lina Urbonienė pristatė naujus 1–4 klasių segmento leidinius. Kategorijos vadovas Virginijus Urbonas aktualizavo 5–12 klasių segmento leidinių naujienas. Susitikimo metu atsakyta į bibliotekų darbuotojams rūpimus klausimus, susijusius su atnaujinamomis bendrojo ugdymo programomis, taip pat aktualizuotos nuotolinio mokymo(si) pasekmės mokinių žinių įsisavinimui ir pasiekimams. Renginį moderavo švietimo ekspertas dr. Simonas Šabanovas. Buvo praktiškai naudinga ir įdomu.

Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė,
bibliotekininkų metodinio būrelio narė
Livija Mačaitytė-Kaselienė