Meilė Tėvynei rankdarbiuose ir poezijoje

2023 m. kovo 6 d., 08:31

Vasario 17 d. bibliotekoje vyko renginys, skirtas 105-osioms Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms paminėti. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Daiva Batavičienė pristatė rankdarbių parodą „Gyvos trys spalvos“ ir savo rašytinę kūrybą.

Kanklėmis grojo Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinė Gabija Skaburskytė. Drauge su mokytoja Onute Šikšniene akomponavo giedant Tautišką giesmę.

Rankdarbių autorė mezginiuose atkartojo Lietuvos vėliavos spalvas – šalikuose, kepuraitėse, riešinėse, telefonų dėkliukuose, galvajuostėse. Daivos riešinėmis pasipuošę Biržų rajono Germaniškio miestelio folklorinio ansamblio „Vijoklis“ kolektyvas. Tai didžiulis įvertinimas!

Pirmieji D. Batavičienės eilėraščiai buvo išspausdinti 17 autorių almanache „Eilėraščio taku“ (2014 m.). Tai paskatino Daivą išpildyti vaikystės svajonę – išleisti savo poezijos knygą. 2015 m. skaitytojams įteikė pirmąją poezijos knygą „Kai trūksta meilės“, vėliau – „Nakties glėbyje“. Iki 2022-ųjų metų pabaigos kūrybiniame kraityje sugulė dar 12 poezijos knygelių, iš kurių trys – vaikams. Jose eiliuotos pasakėlės: „Voveriuko menas“, „Kurmiai“, „Kiemo Gražuolytė“ – labai tinkamos kurti mini spektakliukus – posmai lengvai įsimenami. Autobiografinę knygą „Kelias į svajonę“ išleido 2020 metais. „Tai mano gyvenimo nuotrupos, kurias prisiminiau ir užrašiau. Knygoje rašau apie save, savo skausmus ir išgyvenimus, kurie guli mano širdyje. Noriu užverti praeities vartus ir bandyti gyventi dabartimi be praeities skausmo ir liūdnų prisiminimų. Knygoje rasite įamžintas akimirkas, kurios leido pažinti džiaugsmą, pamatyti šviesias spalvas. Mano atvirumas knygos puslapiuose atskleis mane kaip moterį, mamą, draugę, kuri siekė savo svajonės….“ – mintimis knygos puslapyje dalinosi autorė.

Kūrėja savarankiškai mokėsi esperanto kalbos, o eilėraštis „Trapus žiedeli“ knygoje „Kelias į svajonę“ išverstas į esperanto kalbą (vertė Petras Čeliauskas). Septynerių metų kūrybos kelyje Daiva Batavičienė dalyvavo poezijos konkursuose: „Lino žiedas“, „Humoro medis“, vieno eilėraščio konkurse „Šią vasarą kuždėsiu tau drugiais“, LNRS tarptautinio kūrybos almanacho „115 nusilenkimų Salomėjai Nėriai“ ir  Tarptautiniame vaikų poezijos konkurse „Yra tokia šalis – vaikystė“. Poetė yra 38 poezijos almanachų bendraautorė, eilėraščiai spausdinti spaudos leidiniuose: „Šeimininkė“, „Tėvynė“, „Šilelis“, „Šiaurės rytai“, „Bičiulystė“, „Gintaro Gimtinė“. Daugybė padėkų, diplomų sugulę į Daivos albumą.

„Po raidę dėjau žodį, / Gydo jis širdis visas. / Posmus mane rašyt išmokė / Meilė, kelias į svajas. / Imkit knygą ir skaitykit, / Dalinuosi aš jausmais. / Kai širdis kalbėt išdrįsta, / Posmais užrašau savais.“

Antroje renginio dalyje savo kūrybos eilėraščius, skirtus Vasario 16-ajai paminėti, skaitė LNRS, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ nariai.

 

Irena Valentukonienė, bibliotekininkė