Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytojų komanda dalijosi kompetencijų ugdymo patirtimi

2023 m. gruodžio 1 d., 10:36

Š. m. lapkričio 29 d. Kauno švietimo inovacijų centras organizavo nuotolinį Kauno „Santaros“ gimnazijos vertingos patirties sklaidos renginį „Kompetencijų matavimas pamokoje ir organizacijoje“, kuriame gimnazijos mokytojų komanda, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Deimantės Karalės, dalijosi sėkmės istorijomis, kaip ugdyti komunikavimo kompetenciją fizikos, kalbų pamokose, skaitmeninę kompetenciją – geografijos, informatikos pamokose, kokios kompetencijos formuojamos rengiant nuodugnius darbus, kaip svarbu klasių vadovui stebėti mokinių kopetencijų įsivertinimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui papasakojo apie gimnazijoje sukurtą sistemą, kuri pasiteisina formuojant ir įsisvertinant mokinių kompetencijas. Kuriant gerąsias praktikas organizacijoje vadovaujamasi augimo mąstysena – pozityviai žiūrint į pokyčius ir įtraukiant visą gimnazijos bendruomenę.

Džiaugiamės Kauno „Santaros” gimnazijos patirtimi ir dėkojame visiems pranešėjams: Deimantei Karalei, Editai Bitvinskaitei, Silvai Poškuvienei, Jolantai Karčiauskienei, Daivai Noreikaitei, Edvardui Liniovui, Rimutei Aurutei Valauskienei, Zinai Kuncienei.

Renginio pranešimas (Atsisiųsti)