Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime įvardintos veiklos, padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų kalbos pamokose

2021 m. gegužės 3 d., 08:46

2021 m. balandžio 22 d. Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime savo pedagoginę patirtį ir sėkmingiausius ugdymo metodus pristatė Kauno Milikonių progimnazijoje dirbančios anglų kalbos mokytojos: vyresnioji anglų kalbos mokytoja Jurgita Bartainienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Rasa Petružienė.

Pradinių klasių vaikus anglų kalbos mokanti, 16 metų patirtį turinti pedagogė Jurgita Bartainienė pastebi, kad nuotolinis mokymas turi ir privalumų, ir trūkumų. Pandemijos metu vaikai išmoko tinkamai planuoti laiką. Juk užduotis reikia atlikti laiku. Kartais likę vieni namuose, be tėvelių pagalbos, mokiniai mokėsi savarankiškumo ir atsakomybės. Nuotolinis mokymasis pastūmėjo išmokti naudoti IKT įrankius, mokomąsias programas, internetinius išteklius, skaitmeninius vadovėlius. Svarbu ir tai, kad naudojantis technologijomis, yra ugdomas vaikų kūrybiškumas, lavinama vaizduotė. Mokiniai jau sugeba surasti reikalingą informaciją čia ir dabar, dalis jų tapo ramesniais, o tie, kuriems sunkiai sekėsi bendrauti, tapo drąsesniais.

Pedagogė pateikė įrankių, skirtų tekstų skaitymui, aptarimui, kalbėjimo mokymui, rašymui, įsivertinimui aprašus su praktiniais naudojimo pavyzdžiais. Mokė susirinkusius žaismingumo. Mat kiekviena mokytojos Jurgitos pamoka, kiekviena tema yra platus laukas jos pačios kūrybiškumui lavinti, kurio pagrindinis tikslas – sudominti šiuolaikinį vaiką. „Kartais sudėtinga surasti tinkamą IKT įrankį pamokos temos vaizdžiam pristatymui, taisyklių dėstymui, pamokos apibendrinimui ar mokinių refleksijai“ – pabrėžia mokytoja.

Anglų kalbos mokytoja ekspertė Rasa Petružienė, pateikdama efektyvaus ir aktyvaus mokymosi metodus pastebėjo, kad pandemijos laikotarpiupasikeitė gyvenimo būdas, paspartėjo jo ritmas ir todėl jos mokiniams reikia daugiau individualių, praktinių užduočių, daugiau sąsajų su realiu gyvenimu.

Pedagogė taip pat akcentavo, kad vaiką formuoja visa jį supanti aplinka, tačiau didžiausią įtaką daro tėvai. Būtent jie labai smarkiai prisideda prie vaiko atsakomybės, o kartu ir motyvacijos mokytis. Tėvai padeda vaikui ruošti pamokas, prižiūri jų mokymąsi, padeda įveikti sunkumus.

„Mokymasis pradinėse klasėse neįmanomas be teigiamų emocijų. Vaikui būtina patirti pergalės jausmą. Jausmas ,,Aš galiu“ padeda įveikti visas kliūtis. Todėl kiekvienoje pamokoje atrandu už ką pagirti kiekvieną mokinį, kad viena, kita nesėkmė neatimtų iš jo noro mokytis. Mokau tinkamai reaguoti į nesėkmes: viskas yra ištaisoma, tereikia labiau pasistengti“. Mokytoja Rasa kelis kartus paminėjo, kad tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus. Vieningi mokymo metodai teigiamai veikia mokinio norą mokytis. Svarbu su vaiku kalbėtis, žinoti, ko jis nori, ir padėti įgyvendinti svajones. Visi vaikai yra smalsūs ir turi įgimtą poreikį bandyti, tyrinėti, sužinoti ir tobulėti. „Tad padėkime vieni kitiems!“ – paragino mokytoja.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis periodiškai organizuoja atvirus pasitarimus, metodines valandas anglų kalbos mokytojams, kuriuose kviečia dalyvauti mokytojus praktikus, pasidalinti patirtimi.

Edita Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė