Įvyko 62-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapas

2024 m. sausio 12 d., 10:54

2024 m. sausio 10 d. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje ir Kauno technologijos universiteto gimnazijoje įvyko 62-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Kauno miesto savivaldybės etapas. Jame dalyvavo 134 mokiniai iš 23 Kauno mokyklų. Mokiniai sprendė olimpiados užduotis Moodle sistemoje. Jau gauti olimpiados rezultatai.

Labiausiai pasisekė Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokiniams. Tarp I gimnazijos klasių mokinių geriausiai pasirodę Donatas Aleksandras Vasiliauskas, Aušrinė Černiūtė, Augustinas Jerešiūnas pasidalijo pirmąją vietą (mokytojos Birutė Maciulevičienė ir Edita Paluckienė). Antrąją vietą laimėjo tos pačios gimnazijos mokinys Adomas Juodis (mokytoja B. Maciulevičienė). Trečiąją vietą pasidalijo du Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokiniai Laurynas Žideckas, Eglė Danisevičiūtė (mokytoja E. Paluckienė) ir Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos mokinys Jonas Lasys (mokytoja Lina Jankauskaitė).

II gimnazijos klasių mokinių grupėje pirmoji vieta teko net 5 gimnazistams iš skirtingų mokyklų: Robertui Juknevičiui iš Kauno technologijos universiteto gimnazijos (mokytoja E. Paluckienė), Faustui Kondratavičiui iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos (mokytoja Rūta Jasinskienė),  Smiltei Pašukonytei iš Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus (mokytoja Rita Gusarovienė), Airai Raudytei iš Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos (mokytoja Bronė Bacienė), Linui Steponavičiui iš Kauno „Saulės“ gimnazijos (mokytoja Adelė Šarkienė). Antrąją vietą pasidalijo net 9 Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokiniai Roberta Miničiūtė, Viltė Skardžiukaitė, Matas Dalinkevičius, Ugnė Žirgutė, Ryan Sadallah, Augustė Tamoševičiūtė, Sima Miliūnaitė, Aleksandras Zubkovas, Ema Keserauskaitė (mokytojos E. Paluckienė, B. Maciulevičienė) ir Lietuvos sveikatos mokslų gimnazijos mokinė Adelė Kreišmonaitė (R. Jasinskienė). 8 trečios vietos trims Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokiniams – Rojui Kondratavičiui, Gyčiui Maslauskui, Justei Indriuškaitei (mokytoja R. Jasinskienė), dviems Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniams – Rokui Andriušiui ir Martynui Cesiuliui (mokytojos Janina Bejerienė ir Vaida Matulevičiūtė), Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniui Jurgiui Kasperavičiui (mokytoja Rita Janavičienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinei Saulei Gaudešiūtei (mokytoja A. Šarkienė).

III gimnazijos klasių grupėje visas prizines vietas laimėjo Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokytojos B. Maciulevičienės mokiniai: pirmąją vietą – Tomas Razbadauskas ir Joris Unikas, antrąją vietą – Kipras Steponavičius ir Ieva Machtejevaitė, trečiąją vietą – Ridas Urbonavičius.

IV gimnazijos klasių grupėje pirmąją vietą pasidalijo taip pat Kauno technologijos universiteto gimnazijos gimnazistai Kostas Šilingas, Pijus Tamošiūnas, Liepa Urbonaitė (mokytoja B. Maciulevičienė). Abi antrąsias vietas laimėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokinės Kotryna Ašipauskaitė ir Taja Rusnė Zuozaitė (mokytoja R. Jasinskienė). Trečiąją vietą pasidalijo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokinys Jokūbas Abraitis (mokytoja R. Jasinskienė), Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokinys Vytautas Kleinauskas (mokytoja J. Bejerienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinys Ainis Lukša (mokytoja Jolita Ryzgelienė).

Sveikiname visus prizininkus!

Džiaugiamės, kad net 38 Kauno miesto mokiniai pakviesti į Olimpiados šalies etapą, vyksiantį 2024 m. vasario 22–24 d. VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institute.

Dėkojame visiems Olimpiados dalyviams ir juos parengusiems mokytojams.

Nuoširdžią padėką už bendradarbiavimą ir chemijos olimpiados savivaldybės etapo organizavimą reiškiame Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto gimnazijos administracijai ir visai Olimpiados organizavimo komandai.