Projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ dalyviai susitiko Lietuvoje

2022 m. spalio 6 d., 07:56

Š.m. spalio 26-30 dienomis Kauno lopšelio-darželio bendruomenė „Ežiukas“ susitiko su Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ tarptautiniais partneriais iš Lenkijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos.

Ankstesnių susitikimų metu analizavę protingo energijos bei maisto vartojimo, atliekų tvarkymo, antrinio žaliavų panaudojimo klausimus, šio, ketvirtojo mobilumo, metu ugdymo įstaigų atstovai gilinosi į aplinkos tvarumo ir tvaraus bei racionalaus vandens naudojimo aspektus.

Mokytojai dalijosi savo ugdymo įstaigų patirtimi ir pristatė įvairius tvaraus vandens vartojimo pavyzdžius bei veiklas, padedančias ugdyti atsakingo vartojimo įpročius nuo mažens. Akcentavo ir džiaugėsi jų ugdymo įstaigų bendruomenių aktyviu prisidėjimu prie pokyčių, skatinančių ekologines, tvaraus vartojimo iniciatyvas. Geriausios partnerių praktikos sukauptos bendroje elektroninėje knygoje „Protingas vandens vartojimas“.

Prasmingai ir veikliai prabėgo projekto darbo savaitė. Lopšelio-darželio bendruomenė kartu su partneriais praktiškai išbandė įvairias aplinkosaugines, menines veiklas, kurių viena iš pagrindinių uždavinių – patraukliai ir įtaigiai pristatyti vaikams protingo vandens vartojimo pagrindus, padėti jiems ugdytis eko sąmoningumą.

Veiklų metu susitikome su Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus bei Kauno švietimo inovacijų centro atstovais, susipažinome su Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vykdomu tvariu, ekologinio ugdymo organizavimu bei integravimu į ugdymo turinį. „Ekologinis ugdymas padeda geriau pažinti aplinką ir suvokti, jog esame neatsiejama jos dalis. Jau ankstyvajame amžiuje skatinama pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, suprasti, kad tausodami ir globodami gamtą padedame sau ir aplinkiniams. Įgyvendindami darnaus vystymosi idėjas, formuojame pokyčius ne tik vaikų sąmonėje, bet ir visuomeniniame gyvenime “, – apie projekto tikslus kalbėjo Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė Irma Žilinskienė.

Lankėmės Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiuose kur susipažinome su Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių technologiniais procesais, apžiūrėjome gręžinius, sužinojome apie turimas vandens atsargas, jo išvalomus kiekius. Išbandėme Birštono refleksologinį Kneipo taką, ragavome įvairių rūšių natūralaus šaltinio mineralinio vandens. Dalyvavome dailės terapijos dirbtuvės edukacinėje veikloje M.K. Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje.

Projekto veiklos nuosekliai įgyvendinamos, atliekame su projekto partneriais sutartas užduotis ir planuojame paskutinį partnerių susitikimą Lenkijoje, kurio tema „Protingas gyvenimo būdas ir požiūris į aplinką“.

 

Parengė
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorė
Irma Žilinskienė