Projektas „Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“

2022 m. spalio 25 d., 10:45

Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno švietimo inovacijų centras pradeda vykdyti projektą „Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“.
  

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, abipusės pagarbos bei mokinių laisvės kurti ugdymo turinį principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

Projekto tikslas – ugdyti pilietiškai meniškai aktyvų visuomenės narį.

Šiuo projektu siekiama kurti demokratinio ugdymo muzikos mokykloje grįstais principais praktikas, kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais muzikos mokyklos, miesto kultūrinės bendruomenės  nariais bei įsitrauktų į savo ugdymo turinio kūrimą, sprendžiant atsiradusias technines ir kuriamo turinio interpretacijos problemas; sudaryti sąlygas demokratinio ugdymo pagrindu sukurtą ugdymo turinį viešinti dalyvaujant muzikos mokyklos bei miesto koncertuose, festivaliuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose; dalintis meninio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos muzikos, meno mokyklų, konservatorijų mokytojais – projekto rezultatus pristatant dešimtyje Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.

Projekto etapai:

  • Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokinio Kajaus Mačikūno koncertinio etiudo „Vandenynas“ op. 1 c-moll kūrinio sukūrimas ir natų išleidimas;
  • Koncertinio etiudo „Vandenynas“ op. 1 c-moll kūrinio įrašymas ir viešinimas;
  • Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus autorinių seminarų vedimas dešimtyje Lietuvos muzikos ir meno mokyklų;
  • Fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus pranešimo „Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“ pristatymas Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Kultūros ir švietimo iššūkiai XXI amžiuje“;
  • Fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus nuotolinės pamokos „Nuo kūrimo iki atkūrimo: Kajaus Mačikūno koncertinis etiudas „Vandenynas“ op. 1 bei Noktiurnas op. 2, nr. 2“ viešinimas Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno švietimo inovacijų centro internetiniuose puslapiuose.