Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą “Švietimas – naujas gyvenimo šansas”

2022 m. balandžio 11 d., 07:12

2022 m. balandžio 4-7 d. Kauno švietimo inovacijų centro direktorė R. Bortkevičienė, metodininkės L. Vaitkevičienė ir E. Ragauskaitė vyko į Erasmus+ projekto „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“ mobilumo vizitą Lenkijoje, tikslu susipažinti su neformaliuoju suaugusiųjų mokymu Krokuvoje ir Kielce (Lenkija).

Vizito Krokuvoje metu KŠIC darbuotojos lankėsi Trečiojo amžiaus universitete, kuris įsikūręs Krokuvos Jogailos universitete, susipažino su jo vykdomomis veiklomis, siūlomais mokymais senjorams, efektyviais suaugusiųjų motyvacijos ir mokymo(si) būdais. Lenkijoje skiriamas ypatingai didelis dėmesys vyresnių nei 60 m. suaugusiųjų mokymui ir užimtumui. Pastebėta, kad vyresnio amžiaus žmonėms itin svarbu būti emociškai saugioje ir draugiškoje aplinkoje, būti tarp bendraminčių, mokytis atliekant užduotis praktiškai.

Vizito Kielce metu buvo aptarti suaugusiųjų mokymo(si) poreikiai, būdai, kaip įtraukti vyresnio amžiaus žmones į įvairias veiklas, skatinti juos tobulėti, sukurti bendruomenę, kurioje jie jaustųsi saugiai ir gerai. Itin svarbu atliepti vyresnio amžiaus žmonių poreikius – supažindinti juos su skaitmeninėmis technologijomis, išmokyti kaip jomis naudotis, aptarti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, suorganizuoti kūrybines dirbtuves, kurių metu suaugusieji galėtų ne tik išmokti kažko naujo, patobulinti kompetencijas ir gebėjimus, bet ir smagiai praleisti laiką bendraamžių grupėje.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas yra itin aktualus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Vertinga Lenkijos patirtis, skatinant vyresnio amžiaus žmones įsitraukti į įvairias veiklas bei socialinį gyvenimą, bus pritaikyta Centro, kaip neformaliojo ugdymo koordinatoriaus, vykdomoje veikloje.

Projekto partneris – Aktywność, Twórczość, Edukacja na rzecz rozwoju, Kielce, Lenkija.

Projektas įgyvendinamas iki 2022 m. spalio 1 d.

Eglė Ragauskaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė