Prof. Benedikto Šetkaus knyga „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“

2021 m. gegužės 11 d., 14:27

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, gegužės 10 d. sukvietė istorijos mokytojus į nuotolinį metodinį renginį – knygos „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“ (Vilnius: Briedis, 2021, 320 p.) pristatymą ir susitikimą su autoriumi – NŠA analitiku, VDU profesoriumi Benediktu Šetkumi. Renginį vedė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys ir vyr. mokytoja Jurgita Žulpienė.

Knyga visų pirma yra skirta istorijos mokytojams ir mokiniams. Ją rengiant siekta padėti suvokti žymios dalies Lietuvos gyventojų likimą, kurie atsidūrė įvairiomis aplinkybėmis ir laikotarpiais skirtingose valstybėse bei jų kariuomenėse, patyrė okupantų prievartą. Leidinys atskleidžia eilinių žmonių likimus, siekius, kasdienybę ir jų išgyvenimus, kuomet jiems teko savo noru ar prievarta kovoti už Carinės Rusijos, kaizerinės Vokietijos, JAV, Britanijos, Prancūzijos, Ispanijos, nacistinės Vokietijos, Sovietų Sąjungos ir kt. valstybių interesus.

Leidinio pagrindą sudaro amžininkų atsiminimai, laiškai, to meto straipsniai spaudoje, taip pat yra ir istorikų darbų ištraukų. Chronologiniu požiūriu medžiaga apima laikotarpį nuo JAV Nepriklausomybės kovų ir Napoleono Bonaparto užkariavimų iki Sovietų Sąjungos pradėto karo Afganistane. Iš viso knygoje yra pateikta žinių apie beveik dvi dešimtis karų, kuriuose dalyvavo lietuviai įvairiuose Pasaulio regionuose.

Istorinio ugdymo požiūriu knyga pasitarnauja integruojant Pasaulio ir Lietuvos istoriją, atskleidžia Pasaulyje vykusių karų sąsajas su lietuvių tautos istorija, pateikia mažai žinomų faktų, perteikia skirtingus amžininkų požiūrius bei veiklos motyvus, ugdo kritinį mąstymą. Pagaliau pasitarnauja tiems, kurie domisi istoriniu kultūriniu turizmu.   

„Tegul jų gyvenimai dar kartą primena, kad nėra šeimos ar giminės, nepatyrusios karo negandų, tik išlieka esminis klausimas – ar mes apie juos žinome?“, – pranešimą pabaigė autorius. Visų susitikimo dalyvių vardu dėkojame: knygos autoriui prof. Benediktui Šetkui už labai įdomią ir vertingą informaciją, įžvalgas, diskusiją, kuri praplėtė dalyvavusių žinias ir pravers mokant istorijos; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktoriui Arūnui Bučniui už iniciatyvą.

Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė