Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ vizitas Ispanijoje

2022 m. kovo 25 d., 15:28

Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (FABAS). Projektą vykdo Lietuva, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija. 

2022 m. kovo 21-23 d. vyko mobilumo vizitas Ontinjente ir Bokairentėje (Ispanija). IES L’estació mokyklos komanda pristatė patyčių prevencijos įrankius, vienas iš jų – Sociescola programa. Pasitelkdami šią kompiuterinę programą mokiniai atsako į anketos klausimus apie jų socialinę – emocinę situaciją. Programa vizualiai atspindi socialinę situaciją klasėje: kas su kuo bendrauja, kas yra socialiai atstumtas, kultūrinius šeimos skirtumus bei kitas charakteristikas. Atsižvelgiant į vizualiai atspindėtą klasės socialinę situaciją mokytojai, psichologai gali imtis tikslingų priemonių, siekiant mažinti socialinę atskirtį, vykdyti patyčių prevenciją. Šis įrankis aktualiausias 5 ir 9 klasių mokiniams, pradėjusiems lankyti kitą mokyklą. 

Patyčių prevencija vykdoma per skaitymo skatinimą, literatūros analizę gimtąja ir anglų kalbomis. IES Bokairentės vidurinėje mokykloje patyčių prevencija vykdoma mokant vaikus reikšti mintis, nuomonę, ugdant bendravimo, argumentavimo įgūdžius, toleranciją, pagarbą kito asmens nuomonei. Dialogo metu vaikai mokosi suprasti ir priimti kitokį požiūrį, gerbti kito asmens nuomonę. Istorijos pasakojimas – vienas iš būdų stiprinti mokinių empatijos jausmą, įsijaučiant į personažo jausmus, perpasakojant istoriją pirmuoju asmeniu, užfiksuojant patirtas emocijas. 

Projekto dalyvius pasveikino Ontinjento meras Jorge Rodriguez ir švietimo tarybos narys Óscar Borrel, pasidžiaugė vykdomu aktualiu projektu FABAS, tarptautiniu bendradarbiavimu švietimo srityje, akcentavo, jog dabar ES šalių vienybė yra itin svarbi atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, įvykius Ukrainoje.

Valencijos apskrities švietimo valdybos vadovai pabrėžė įtraukiojo ugdymo svarbą patyčių prevencijai,  pagalbos teikimą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, pagalbos teikimą su šiais vaikais dirbantiems mokytojams, pagalbos specialistams. Tai itin svarbu siekiant užkirsti kelią patyčioms, formuojant palankų mokyklos mikroklimatą. 

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn.

Kauno švietimo centro informacija