Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojų vizitas Italijoje, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“

2023 m. vasario 3 d., 15:24

Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojai 2023 m. sausio 29 – vasario 2 d. lankėsi Emilijos Redže (Italija). Patyčių problematiką, vykdomas prevencines programas ir naudojamus patyčių sprendimo būdus Italijoje pristatė projekto partneriai Progetto Crescere. Progetto Crescere yra socialinis švietimo ir sveikatos paslaugų kooperatyvas, sudarytas iš profesionalių vaikų neuropsichiatrų, psichiatrų, psichologų ir psichoterapeutų, pedagogų, logopedų, neuropsichomotorinių ir psichomotorinių terapeutų komandos.

Vizito Emilijos Redže metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktinėms veikloms. Projekto partneriai iš Italijos pristatė patyčių problemai spręsti naudojamus įrankius:

  • Moreno sociograma – socialinės grupės narių tarpasmeninių santykių tyrimas. Sociometrinio tyrimo duomenys pateikiami sociograma. Sociometrija padeda nustatyti įvairių grupių (pavyzdžiui, darbo, klasės, organizacijos) narių statusą, padėtį, tarpusavio santykius, asmenybės savijautą grupėje. Sociometrijos metodai: apklausa, testas, stebėjimas.
  • Šešių kepurių metodas – norėdami geriau suprasti kito žmogaus požiūrį arba pažvelgti į reiškinį ar faktą iš kitokios perspektyvos, turime atsisakyti įprastinio mąstymo. Tam padeda vadinamosios „mąstymo kepurės“. Idėją pasiūlė Edwardas de Bono. Jis išskyrė šešis mąstymo būdus ir juos susiejo su spalvotomis kepurėmis – balta, raudona, juoda, geltona, žalia ir mėlyna. Norėdami pažvelgti į reiškinį iš kitokios perspektyvos, turime mintyse nusiimti vienokią „kepurę“ ir užsidėti kitokią. „Kepurės“ gali būti naudojamos po vieną arba gali būti sudaroma tam tikra jų seka. Viena iš jų gali būti ir tokia: pirmiausia išsiaiškiname situaciją, svarstymo eigą (mėlyna kepurė), pateikiame faktus, susijusius su svarstomu dalyku (balta kepurė), generuojame idėjas, susijusias su svarstomu dalyku (žalia kepurė), įvertiname idėjas nustatydami galimus pranašumus (geltona kepurė) ir trūkumus bei kliūtis (juoda kepurė), išsakome jausmus, susijusius su skirtingomis alternatyvomis (raudona kepurė), apibendriname ir priimame sprendimą (mėlyna kepurė).
  • „Sulaužyti“ apskritimai – metodas, skirtas nustatyti kolektyvo/klasės mikroklimatą, pagerinti bendradarbiavimo ir darbo komandoje gebėjimus. Šiai veiklai mokiniai yra suskirstomi į grupes po 3–6. Kiekvienam mokiniui įteikiamas vokas, kuriame yra 2-3 dėlionės detalės. Užsiėmimo tikslas – mokiniai turi sudėti savo detales taip, kad kiekvienas mokinys turėtų visą apskritimą. Užsiėmimo taisyklės: negalima tarpusavyje kalbėti, negalima naudoti kūno kalbos (mirksėti akimis, rodyti rankų gestais ir t.t.). Kiekvienas mokinys turi sudaryti savo apskritimą. Niekas negali parodyti kitam žaidėjui, kaip sudaryti savo apskritimą arba padaryti tai už jį. Mokiniai negali atimti detalių iš kito mokinio, tačiau jie gali atiduoti vieną ar daugiau savo detalių kitam mokiniui. Jie negali įdėti dėlionės detalės į kito asmens dėlionę – jie turi perduoti jį kitam asmeniui arba padėti ant savo stalo.
  • „Ką turi galvoje“ – žaidimas mokiniams, padedantis pagerinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Žaidimo metu keli mokiniai turi atkartoti piešinį pagal klasės draugų suteiktą informaciją (šie mokiniai mato paveikslėlį koks turėtų būti piešinys). Vėliau aptariama kaip jautėsi piešėjas, žinutės perdavėjas, kodėl piešinys gavosi/nesigavo toks kaip paveikslėlyje, kaip buvo perduodama informacija ir t.t.
  • Atvejo analizė „Nintendo“ – mokiniams pristatoma situacija (pamestas Nintendo žaidimas) ir joje dalyvaujantys asmenys. Mokiniai analizuoja kas pasielgė negerai, kaip galėtų būti sprendžiama situacija, kad būtų išvengta tokios pabaigos ir t.t. Mokiniai kartu su mokytoju ar psichologu analizuoja situaciją, vertina situacijoje dalyvaujančių asmenų elgesį, sprendimo būdus ir t.t.

Vizito Italijoje metu buvo pristatoma Italijos švietimo sistema, kokie patyčių mažinimo būdai naudojami mokyklose, kaip prie to prisideda kooperatyvas Progetto Crescere. Taip pat partneriai iš Italijos pristatė įgyvendinamus socialinius projektus ir pasiektus rezultatus.

Mobilumo vizitas organizuotas įgyvendinant Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. k. „Fight Against Bullying at School“). Projektu siekiama aptarti priemones ir metodus, padėsiančius veiksmingai kovoti su patyčiomis mokyklose, juos išbandyti praktikoje bei pasidalinti vertingąja šalių partnerių patirtimi patyčių mokykloje tema. Sėkmingai įgyvendintas projektas suteiks daug įvairių metodų ir priemonių kaip efektyviai kovoti su patyčiomis, patobulins projekto dalyvių gebėjimus šioje srityje.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusieji, dirbantys švietimo įstaigoje.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn. Projektą įgyvendina partneriai iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos ir Ispanijos.

Eglė Stremauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė