Įvyko visuotinis Kauno miesto chemijos mokytojų susirinkimas

2022 m. spalio 13 d., 15:37

2022 m. spalio 12 d. Kauno švietimo inovacijų centre įvyko visuotinis Kauno miesto chemijos mokytojų susirinkimas.

Apie atnaujintas chemijos ugdymo bendrąsias programas pranešimą skaitė Kauno jėzuitų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Rita Janavičienė (pranešimo skaidrės pridedamos).

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus chemijos mokytoja metodininkė, Kauno miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Birutė Damijonaitienė pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).

Susirinkime buvo išrinktas Kauno miesto chemijos mokytojų metodinis būrelis 2022–2025 mokslo metams. Metodinio būrelio nariais tapo Regina Bačytė, Zita Černiauskaitė, Birutė Damijonaitienė, Tomas Gulbinas, Rita Gusarovienė, Birutė Maciulevičienė, Rima Matakienė, Erika Narvydienė, Jolita Ryzgelienė, Nomedas Špilkovas.

Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Birutė Damijonaitienė, jos pavaduotoja – Rita Janavičienė, sekretore – Rita Gusarovienė.