Paieška

Administrative information

Nuostatai

Kauno švietimo inovacijų centro nuostatai

 

Informacija atnaujinta 2021-09-07

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 metai
2022 metų II ketvirtis
2022 metų I ketvirtis


2021 metai
2021 metų (metinis)
2021 metų III ketvirtis
2021 metų II ketvirtis
2021 metų I ketvirtis


2020 metai
2020 metų (metinis)
2020 metų III ketvirtis
2020 metų II ketvirtis
2020 metų I ketvirtis


2019 metai
2019 metų (metinis)
2019 metų III ketvirtis
2019 metų II ketvirtis
2019 metų I ketvirtis


2018 metai
IV KETVIRTIS
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.01.001 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos, 02.01.02.013 programa)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7101)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos 7202)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos, 7109)
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
III KETVIRTIS
III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
II KETVIRTIS
II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
I KETVIRTIS
I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


2017 metai
IV KETVIRTIS
IV ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
IV ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
IV ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
III KETVIRTIS
III ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)
III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
III ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
II KETVIRTIS
II ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)
II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
II ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
I KETVIRTIS
I ketvirtis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)
I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
I ketvirtis Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 


2016 metai
II KETVIRTIS
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Biudžetas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. (Viešųjų paslaugų teikimo progr.)
Ataskaita (Spec. lėšos)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
I KETVIRTIS
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Viešųjų paslaugų teikimo programa)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)
Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita)


2015 metai
III KETVIRTIS
Forma 1, III ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)
Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( biudžeto lėšos)
Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( spec. lėšos)
Forma Nr.4 III ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr. 4 III ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr. 4 III ketvirtis sumine Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
II KETVIRTIS
Forma 1, II ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)
Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)
Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)
Forma Nr.4 II ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr.4 II ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr.4 II ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
I KETVIRTIS
Forma 1, I ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)
Forma Nr.2 I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)
Forma Nr.4 I ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr.4 I ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita
Forma Nr.4 I ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Finansų ataskaitų rinkiniai

2022 metai
2022 metų II ketvirtis
2022 metų I ketvirtis


2021 metai
2021 metų (metinis)
2021 metų III ketvirtis
2021 metų II ketvirtis
2021 metų I ketvirtis


2020 metai
2020 metų (metinis)
2020 metų III ketvirtis
2020 metų II ketvirtis
2020 metų I ketvirtis


2019 metai
2019 metų (metinis)
2019 metų III ketvirtis
2019 metų II ketvirtis
2019 metų I ketvirtis


2018 metai
IV KETVIRTIS
2018 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
III KETVIRTIS
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
III ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis
III ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 31 d. duomenis
II KETVIRTIS
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
II ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
II ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
I KETVIRTIS
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
I ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis


2017 metai
IV KETVIRTIS
2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
IV ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
IV ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. rugsejo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
I KETVIRTIS
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas


2016 metai
IV KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumų likučiai
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31 d. duomenis
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1
II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis
I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 kovo  31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 kovo 31 d. duomenis


2015 metai
IV KETVIRTIS
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas aiškinamajame rašte 1
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas aiškinamajame rašte
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienerius metus gautas sumas
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Informacija apie įsipareigojimų dalį
Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Ilgalaikis materialusis turtas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansavimo sumos pagal šaltinį
DU ir Soc. draudimo sąnaudos
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita 2015 gruodžio 31d.duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31d.duomenis
III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis
II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

Tarnybiniai vešieji automobiliai

Centras tarnybinių lengvųjų automobilių neturi.

Darbo tvarkos taisyklės

Centro darbo tvarkos taisyklės

 

Informacija atnaujinta 2019-12-20

Vidaus kontrolė

Paskatinimai ir apdovanojimai