Paieška

Respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“. (Pranešimai)

Darbotvarkė (lietuvių kalba) 

 

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI  
FAILAS
„PASIRENGIMAS UTA ĮGYVENDINIMUI 2023–2025 METAIS“

 

Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė,
Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius,
Vidmantas Jurgaitis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius,
Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė
Atsisiųsti
Atsisiųsti
Atsisiųsti
 
„ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ASPEKTAI“
dr. Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
„ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMAS KAUNO KAZIO GRINIAUS PROGIMNAZIJOJE. IŠBANDOME MOKYDAMIESI VIENI IŠ KITŲ“
Edita Rabizaitė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Atsisiųsti
„KOMPETENCIJOMIS GRĮSTA PAMOKA“
dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
Atsisiųsti
„ĮŽVALGOS APIE UTA ĮGYVENDINIMĄ“
Rigonda Skorulskienė, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„IŠŠŪKIS – TAI GALIMYBĖ“
Laima Daukšytė-Koncevičienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė
 
„KOKS MOKYTOJAS REIKALINGAS ŠIUOLAIKINIAMS MOKINIAMS?“
Vaida Valatkienė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytoja metodininkė
Atsisiųsti
„KOMPETENCIJŲ UGDYMAS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE“
Zina Kuncienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė
Atsisiųsti
„KOMPETENCIJOS PAMOKOJE IR UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO PROGRAMŲ KONTEKSTE: POKYČIAI IR GALIMYBĖS“
dr. Edita Vainienė, Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kristina Grigaitė-Bliūmienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Atsisiųsti
„ISTORIJOS/PILIETIŠKUMO PAMOKŲ PLANAVIMAS. KAS NAUJO? PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI“
Diana Murauskienė, Kauno Veršvų gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„SVARBIAUSI ŽINGSNIAI MUZIKINIAME UGDYME, PASIRENGIANT UTA“;
Violeta Belevičiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė, Kauno bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti
„STEAM KRYPTIES UGDYMO(SI) STIPRINIMAS“
dr. Simonas Šabanovas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento atstovas
 
„POKYČIAI, NAUJOVĖS IR … TO DAR NEBUVO“
Odeta Stanevičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti
„PASIEKIMŲ SRITYS IR RAIDA“
Asta Jaruševičienė, Kauno ,,Saulės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė,
Diana Petrauskienė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
 
„ILGALAIKIAI PLANAI PAGAL ATNAUJINTAS PROGRAMAS“
Jūratė Blažienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Rasa Kivilienė, Kauno Palemono gimnazijos dailės mokytoja metodininkė, Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti
„KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS PASIEKIMAI FIZIKOS UGDYMO TURINYJE. AR PASIEKIAMI?“
Larisa Gražienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„BENDRUOMENĖS SPORTO ŠVENTĖ NETRADICINĖJE APLINKOJE“
Pagal atnaujintas programas fizinis aktyvumas netradicinėse sporto aplinkose.
Valentina Raškauskienė Kauno Tado Ivanausko progimnazijos fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Edita Saldaitė-Džiaugienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos fizinio ugdymo
Atsisiųsti
„ILGALAIKIO PLANO KŪRIMAS PAGAL ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS“
dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė 
Atsisiųsti