Paieška

„Kaip planuoti ir organizuoti vertinimo procesą?“

Data
2024-02-05
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė (VDU)
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
4 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Kauno miesto metodinių būrelių nariai, švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Dažnai kyla klausimų kaip organizuoti ir planuoti vertinimo procesą, kuris ne tik diagnozuotų gaunamas įvertinimus, bet ir suteiktų grįžtamąjį ryšį nukreipiantį gerinti pasiekimus. Renginyje bus aptariamas vertinimo proceso organizavimas ir planavimas, pagal atnaujintą Vertinimo tvarkos aprašą. Bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai kaip įtraukti kompetencijų įsivertinimą, planuoti atsiskaitymus ir suvienodinti atsiskaitymų vertes.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.