Paieška

Respublikinė konferencija „Atnaujinto ugdymo turinio kelias iki kiekvieno mokinio“

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI
FAILAS
„ATNAUJINAMAS UGDYMO TURINYS: GERIAUSIOS GALIMYBĖS KIEKVIENAM“
Ramūnas Skaudžius, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
Atsisiųsti
„RENGIAMĖS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMUI. KAS NAUJO VYKSTA ŠVIETIME“
Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė
Atsisiųsti
„ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ASPEKTAI. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOMONĖ“
Dr. Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
Atsisiųsti
„ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO (UTA) DIEGIMAS KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOJE. SĖKMĖS, IEŠKOJIMAI, ATRADIMAI“
Žilvinas Damijonaitis, Kauno Veršvų gimnazijos direktorius
Atsisiųsti
„BESIRENGIANT ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMUI“
Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„VERTINIMAS PAGAL ATNAUJINTAS UGDYMO PROGRAMAS“
Virginija Bareišienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Priedas nr. 1, priedas nr. 2, priedas nr. 3
Atsisiųsti
„MATEMATIKOS MOKYMAS TYRINĖJANT PATIRTINIO UGDYMO KONTEKSTE“
Ligita Minkauskienė, Kauno Petrašiūnų progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Atsisiųsti
„KŪRYBIŠKUMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS MATEMATIKOS PAMOKOSE“
Danutė Domskienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„TIRAMISU, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS UGDYMO PRIEMONĖS“
Rima Kubiliūtė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytoja
Atsisiųsti
„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE“
Asta Igarienė, Kauno specialiosios mokyklos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„KODĖL REIKIA ATNAUJINTI UGDYMO PROGRAMAS?“
Jolanta Vengalienė, Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos direktorė
Atsisiųsti
„IŠBANDANT ATRANDAME“
Ramunė Andriušienė, Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Atsisiųsti
„INFORMATIKOS TURINIO INTEGRACIJA SKIRTINGŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAMOKOSE“
Natalija Bankauskaitė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytoja metodininkė
 
„KIEKVIENO VAIKO LINK“

Dovilė Kovalenkinienė, Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė metodininkė
Atsisiųsti
„GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA IR JOS ĮGYVENDINIMAS KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio komanda: Daiva Šabūnienė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė ekspertė; Andrėja Adašiūnienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė; Gražina Taujanskienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė; Asta Milbutienė, Kauno Žaliakalnio progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Atsisiųsti
„SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMOSI SĖKMĖS SIEKIMUI“
Mindaugas Garnionis, Kauno Pilėnų progimnazijos logopedas, specialusis pedagogas metodininkas, Kauno miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkas, Erika Kubilienė, Kauno Pilėnų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„MUZIKOS ISTORIJA ŠIŲ DIENŲ KONTEKSTE“
Eglė Valantinienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
 
„AKTYVUS DAILĖS MOKYMASIS. POKYČIAI IR IŠŠŪKIAI“
Rasa Klingaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytoja Rasa Jazerskienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos dailės mokytoja metodininkė
Atsisiųsti
„TINKLAVEIKA, KAIP VISUMINIO ETNOKULTŪRINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO GALIMYBĖ“
Ramunė Baniulienė, Kauno Palemono gimnazijos direktorė
Atsisiųsti
„ATNAUJINTAS UGDYMO TURINYS: KO TIKIMĖS“
Violeta Belevičiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
 
„EMOCINĖ RAIŠKA MUZIKOS PAMOKŲ VEIKLOSE“
Rita Beitnaraitė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė
 
„NUO IDĖJOS IKI PRAKTIKUMO“ – DIFERENCIJUOJANT IR INDIVIDUALIZUOJANT UŽDUOTIS SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ MOKINIAMS“
Jolanta Bernotaitienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
„MUZIKOS PAMOKA: KAS SVARBU?..“
Tomas Asakavičius, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos vyresnysis mokytojas