Paieška

„Universalaus dizaino galimybės realizuojant atnaujintą ugdymo turinį“

Data
2023-11-28
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
A. Lauciuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento Ugdymo įvairovės skyriaus specialistė, logopedė metodininkė, A. Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento Ugdymo įvairovės skyriaus specialistė, specialioji pedagogė metodininkė, mokytoja metodininkė
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
2 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Kauno miesto metodinių būrelių nariai, švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Metodiniame renginyje bus nagrinėjamos universalaus dizaino principų taikymo galimybės švietime, siekiant palengvinti prieigą prie atnaujinto ugdymo turinio specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei sudaryti sąlygas visiems mokiniams lygiaverčiai dalyvauti mokymosi procese. Bus pristatytos pritaikymo rekomendacijos, kurios padeda mokytojams įtraukti ir palaikyti įvairius mokinius, ypač tuos, kurie susiduria su mokymosi iššūkiais. 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.