Paieška

Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Irena Valentukonienė
biblioteka@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 50

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Violeta Keidošienė
Pirmininkė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, bibliotekininkė
Rita Drabavičiūtė
Pirmininkės pavaduotoja, sekretorė
Kauno „Nemuno“ mokykla, bibliotekininkė
Vida Stepučinskienė
Narė
Kauno Palemono gimnazija, bibliotekos vedėja
Ramunė Balčiūnienė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, bibliotekininkė
Birutė Babinskienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, bibliotekininkė
Reda Janušauskienė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, bibliotekininkė
Dr. Livija
Mačaitytė-Kaselienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija, bibliotekininkė
Alė Spiridonovienė
Narė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja, bibliotekininkė

 

Metodinė veikla 2023

Seminarai
 • 2023-11-17,24 „Bibliotekos paslaugos turintiems skaitymo sutrikimų: pažinti, priimti, pritaikyti“
 Paskaitos
 • 2023-06-23 Paskaita „Formų ir metodų įvairovė įveikiant stresą“ (Virtuali aplinka)
Konferencijos
 • 2023-02-28 Respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“
Metodiniai renginiai
Išvykos
 • 2023-02-23 Metodinė išvyka į Vilniaus knygų mugę
 • 2023-06-06 Metodinė-edukacinė išvyka „Marijampolės aukso amžius“
Metodinės valandos
 • 2023-03-23 Metodinė valanda „Šiuolaikiška KTU biblioteka – atvira pasaulinė platforma“
 • 2023-10-19 Metodinė valanda „Mes reikalingi vieni kitiems“ (Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje)
 • 2023-11-21 Metodinė valanda „Knygos kelias“ (UAB „Vitae Litera“)
 • 2023-12-06 Metodinė valanda „Gyvenimo iššūkiai mus užaugina“. Susitikimas su knygos „Priklausomas. Be galimybės mesti“ autoriumi Viktoru Jasaičiu.
Gerosios patirties sklaida
 • 2023-05-09 Metodinės patirties perteikimas „Bendrauti, dalintis, tobulėti…“ (Kauno, Raseinių bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkų metodinių būrelių nariai)
Leidinių pristatymai
 • 2023-02-07 „Leidyklos „Šviesa“ nauji vadovėliai ir TAMO bibliotekos nauda mokymo įstaigos bendruomenei“ (Virtuali aplinka)
 • 2023-04-17 „Vadovėlio „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų specialistams skirtų leidinių pristatymas“ (Virtuali aplinka)
Parodos
 • 2023-10-04–31 Tautodailininko Valdemaro Gineikos prieverpsčių paroda „Širdies šiluma“
 • 2023-10-04–31 Muziejininkės Monikos Gineikienės dekoratyvinės tapybos paroda „Žydintys sugrįžimai“
Edukaciniai užsiėmimai
 • 2023-04-12 Edukaciniai užsiėmimai Vaikų dienos centrų mokiniams Knygos skirtukas „Pavasario spalvos“
Konkursai
 • 2023-04-03–05-30 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vaizdo įrašų konkursas „Mano mokyklos biblioteka“
 • 2023-05-30 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių vaizdo įrašų konkurso „Mano mokyklos biblioteka“ dalyvių apdovanojimo šventė
Konsultacijos
 • Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo
 • Dėl LIBIS, MOBIS bibliotekų statistikos modulio įvaldymo

Metodinė veikla 2022

Paskaitos
 • 2022-04-13 Paskaita „Viešas kalbėjimas. Tekstai ir interpretacijos“
Konferencijos
 • 2022-02-22 Respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“
Metodiniai renginiai
Išvykos
 • 2022-02-24 Metodinė išvyka į Vilniaus knygų mugę
 • 2022-06-22 Edukacinė išvyka „Žemaitijos kultūrinis paveldas“ (Plungė)
Metodinės valandos
 • 2022-01-25 Metodinė valanda „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“
Gerosios patirties sklaida
 • 2022-05-18 Gerosios patirties valanda „Mokyklos bibliotekos poveikis mokinių mokymuisi“ (Virtuali aplinka)
Leidinių pristatymai
 • 2022-03-29 Mokomosios literatūros pristatymas-diskusija „Leidyklos „Šviesa“ naujovės“ (Virtuali aplinka)
Parodos
 • 2022-04-01–30 Kauno „Vyturio“ gimnazijos I gimnazijos klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Medžio miniatiūros“
 • 2022-04-11–05-13 Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytojos Jurgitos Jankauskienės siuvinėtų darbų paroda „Stebuklingi adatos dygsniai“

Metodinė veikla 2019-2021

Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis,
Aš esu pasaulio išmintis,
Aš esu atviros durys.
Įženk!
Būrelio sudėtis 2019-2021 metais:
  • Violeta Keidošienė – pirmininkė;
  • Vida Stepučinskienė – pirm. pavaduotoja;
  • Ingrida Jatkauskienė – sekretorė;
  • Ramunė Balčiūnienė, Birutė Babinskienė, Reda Janušauskienė, Jūratė Paunksnienė, Ausma Gervylė, Ona Kazakevičienė, Dr. Livija Macaitytė-Kaselienė, Alė Spiridonovienė.
Įgyvendinta:
  • Dalyvauta įvairiuose seminaruose ir edukacijose;
  • Nuotolinė edukacija – „Knygos kelias”, kurią vedė dailininkė ir iliustratorė Sigutė Ach.
  • Gerosios patirties sklaida.
Organizuoti renginiai: projektai, viktorinos,  metodinės – edukacinės valandos, parodos, edukacinės – pramoginės veiklos, seminarai-edukacinės išvykos, susitikimai-paskaitos.
Konferencijos:
  • 2021-02-24 respublikinė bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“;
  • 2020-02-05 respublikinė metodinė-praktinė bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis“;
  • 2019-12-05 respublikinė bibliotekininkų konferencija „Mokyklų biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė „Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“;
  • 2019-11-28 respublikinė mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencija „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu…“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms metinėms, Kauno Palemono gimnazijoje;
  • 2019-03-07 respublikinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencija „Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien“ Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje.
Parodos:
  • 2020 m. Redos Janušauskienės, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bibliotekininkės, knygų skirtukų paroda virtualioje aplinkoje „Kelionė po knygų skirtukų pasaulį“;
  • 2020 rugsėjis Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkės Astos Judzinskienės siuvinėtų darbų paroda „Adatų šokis“.
Susitikimai su rašytojais:
  • 2020-01-16 susitikimas su Metų knygos rinkimų 2019 nominante, rašytoja Jurga Tumasonyte ir jos knygos „Undinės“ pristatymas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.
Išvykos:
  • 2020-05-22 mokyklų bibliotekininkų edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką;
  • Išvyka į Vilniaus knygų mugę 2019, 2020;
  • 2019 m. spalio mėn. seminaras-edukacinė išvyka į Druskininkus „M. K. Čiurlionio keliu“, Druskininkų viešoji biblioteka, .
Nuotoliniai susitikimai:
Metodinis renginys Lietuvos bibliotekų darbuotojams, mokytojams „Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“.
Gerosios patirties sklaida:
  • 2021-06-02 metodinė-edukacinė valanda mokyklų bibliotekininkams S. Nėries memorialiniame muziejuje „Iš muziejaus archyvų: S. Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“. Muziejaus edukatorės, bibliotekos-informacinio centro ved. V. Stepučinskienė (Kauno Palemono gimnazija), bibliotekos ved. O. Kazakevičienė (Kauno „Vyturio“ gimnazija);
  • 2020-10-21 metodinėvalanda-patirtiessklaida „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj realybėj“. Bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė, V. Stepučinskienė, A. Gervylė, A. Spiridonovienė;
  • 2020-09-12 metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“. Bibliotekininkės dr. L. Kaselienė, D. Paškevičienė, A. Jokubauskienė, O. Kazakevičienė, V. Stepučinskienė, V. Rūdienė;
  • 2020-06-16 bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė, R. Kiselytė, dr. L. Mačaitytė-Kaselienė. Virtualioje aplinkoje;
  • Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“;
  • Straipsniai apie vykusius renginius viešojoje erdvėje;
  • Organizuojamų veiklų viešinimas Kauno bibliotekininkų grupėje.


Straipsniai

2024

Metodinė išvyka „Po Kauną gyvai“. Kauno tarpukario architektūra UNESCO paveldo sąraše
Kauno mokyklų bibliotekininkių metodinė diena Raseinių rajone
Kelionė po modernizuotą Ąžuolyno biblioteką
Išvyka į Vilniaus knygų mugę
Praktiškai išbandėme vieną iš streso valdymo būdų


2023

Mokyklų bibliotekininkių viešnagė išmaniojoje spaustuvėje
Metodinė valanda bibliotekininkams „Mes reikalingi vieni kitiems“
Kūrybinių vaizdo įrašų konkurso „Mano mokyklos biblioteka“ šventinis renginys
Metodinė diena „Bendrauti, dalintis, tobulėti…“
Vadovėlio „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų specialistams skirtų leidinių pristatymas
Metodinė valanda „Šiuolaikiška KTU biblioteka – atvira pasaulinė platforma“
Respublikinė konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“
Virtualus susitikimas su leidyklos „ŠVIESA“ ir TAMO dienyno atstovais

2022

Gerosios patirties valanda „Mokyklos bibliotekos poveikis mokinių mokymuisi“
Atskleidė viešo kalbėjimo aspektus
Mokomosios literatūros pristatymas-diskusija „Leidyklos „Šviesa“ naujienos“
Mažvydiečiai kviečia skaityti
Metodinė valanda „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“

2021

Metodinė valanda „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas švietimo ir informacijos centras“