Kauno mokyklų bibliotekininkių metodinė diena Raseinių rajone

2024 m. balandžio 26 d., 11:06

Raseinių rajono bibliotekininkų metodinis būrelis, kurio pirmininkė Lina Pocienė, organizavo metodinę dieną Kauno bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkėms. „Šiuolaikinė biblioteka: tradicijų ir inovacijų dermė. Geroji Kauno miesto ir Raseinių rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų darbo patirtis“ – šiuo renginiu balandžio 23-ią dieną „įžengėme“ į 24-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Europos šeimoje“.

Dieną praleidome turiningai: diskusijos ir pasisakymai apie šiuolaikinę biblioteką, edukacijos bibliotekoje, edukacinės erdvės Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje; edukacija Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje Kanopėnuose; tradicinė Viduklės kulinarijos paveldo – koldūnų degustacija; pažintinė ekskursija po Aštuonračio muziejų Nemakščiuose; Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos edukacinės erdvės ir gerosios patirties sklaida.

Grožėjomės gimnazijų erdvėmis, bendravome su administracija, bibliotekininkėmis. Sužinojome kokiomis nuotaikomis gyvena Viduklės ir Nemakščių gimnazijų bendruomenės. Bibliotekininkės papasakojo apie savo rajono mokyklų bibliotekininkų veiklą, renginius, išvykas, stovyklas, naktis bibliotekose… Kalbėjome apie skaitymo skatinimą įvairiais būdais – tai rašiniai, konkursai, viktorinos, garsiniai skaitymai, individualios konsultacijos ir pan. Vyko labai naudinga diskusija apie vykdomus konkrečius bibliotekininkų darbus ir jų formas, taip pat kalbėjome apie šio darbo planavimą,  bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene, su kokiomis problemomis ar iššūkiais susiduriama.

Dėkojame mus priėmusioms bibliotekininkėms, gimnazijų administracijai, Raseinių r. švietimo pagalbos tarnybos Švietimo centro metodininkei už pasidalijimą gerąja patirtimi, įspūdžius ir geras emocijas, nesuvaidintą bendravimą. Ir kvietimą tolimesniam bendravimui – ne tik su bibliotekininkais, bet ir įvairių dalykų mokytojais, spec. pedagogais.

 

Violeta Keidošienė, Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė
Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė