Paieška

Matematikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
(+370 37) 32 41 58, (+370 642) 35891

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2025 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2025 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Odeta Stanevičienė
Pirmininkė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, mokytoja ekspertė
Rita Jonaitienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Virginija Bareišienė
Sekretorė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Gintautas Augulis
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytojas metodininkas
Ingrida Bakutienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Lina Butkevičienė
Narė
Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja ekspertė
Laima Daukšytė-Koncevičienė
Narė
Kauno Simono Daukanto progimnazija, mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Egita Junevičienė
Narė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytoja ekspertė
Birutė Narijauskaitė
Narė
Kauno Žaliakalnio progimnazija, mokytoja ekspertė
Lidija Nekrasova
Narė
Kauno tarptautinė gimnazija, mokytoja metodininkė
Algimantas Sipavičius
Narys
Kauno „Varpo“ gimnazija, mokytojas metodininkas

 

Metodinė veikla 2019-2022

Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Zita Nėnienė, ilgametė Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).


Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo (Kauno savivaldybės) etapo  bendrosios organizavimo sąlygos

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiados bendrieji nuostatai


Straipsniai

2024

Įvyko diskusija „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 9 (I gimn.) ir 11 (III gimn.) klasėse“
Diskusija „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 5 ir 7 klasėse“
Kauno miesto 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada
Įvyko 72-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas
Respublikinė konferencija „Atnaujintos matematikos programos aktualijos“

2023

Įvyko Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų I–IV gimnazijos (9–12) klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada
Metodinis renginys „Matematikos VBE patikrinimai pagal atnaujintas ugdymo programas“
Įvyko Kauno miesto 7–8 klasių mokinių matematikos konkursas „Mąstyk. Atrask. Spręsk“
Įvyko tradicinė mergaičių komandų matematikos olimpiada
Metodinis renginys „Patarimai mokytojams, rengiantiems mokinius matematikos olimpiadoms“
Metodinis renginys „Matematikos VBE rezultatų analizė“


2022

Pradėtas įgyvendinti Priemonių planas mokinių matematikos pasiekimų gerinimui
Įvyko visuotinis Kauno miesto matematikos mokytojų susirinkimas ir metodinis renginys „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“