Įvyko diskusija „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 9 (I gimn.) ir 11 (III gimn.) klasėse“

2024 m. balandžio 19 d., 16:34

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto matematikos mokytojų metodinis būrelis balandžio 18 dieną organizavo diskusiją „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 9 (I gimn.) ir 11 (III gimn.) klasėse“, į kurią pakvietė nuotoliniu būdu jungtis Kauno miesto ir Jonavos rajono savivaldybių matematikos mokytojus, dirbančius su 9 (I gimn.) ir 11 (III gimn.) klasių mokiniais. Diskusiją moderavo Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Kauno jėzuitų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Birutė Narijauskaitė.

Pranešimus skaitė Jūratė Ivanauskienė ir Mantas Širkevičius, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojai, Vaida Marcinauskienė ir Ramunė Kojelevičienė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mokytojos, Martynas Povilaitis, Herojaus gimnazijos mokytojas, Ieva Malaukytė, Generolo Polvilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokytoja, Milda Lukoševičienė, Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokytoja, Laima Zailskienė, Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokytoja.

Diskusijoje kalbėta apie sėkmes ir nesėkmes dirbant pagal atnaujintą matematikos programą. Pranešėjai pasidalino mažais patarimais kolegoms, kaip dirbti, susidūrus su iššūkiais: turėti kokį nors vadovėlį kaip mokymo(si) šaltinį, pasinaudoti „Čempionų lygos“ uždaviniais, stengtis mokyti ramiai ir nuosekliai. Buvo pasidžiaugta, kad ruoštis vienuoliktokų pirmajam tarpiniam patikrinimui labai padėjo Vaidoto Mockaus knyga „Rengiamės 11 klasių mokinių matematikos žinių pirmajam tarpiniam patikrinimui“. Paminėta nemažai naujos programos trūkumų: naujos sąvokos, nematyti terminai, mokytojai sugaišta daug laiko sąvokų išsiaiškinimui ir galvojimui, kaip tai pateikti mokiniams. Taip pat buvo pabrėžta, kad pedagogai susiduria su didžiuliu iššūkiu 9 klasėje, programos apimtis milžiniška, neįmanoma išdėstyti visų temų, todėl mokytojai mano, kad būtina koreguoti programą. Pristatytas mokinio, besimokančio matematiką 11-oje klasėje bendruoju kursu, paveikslas. Pasiguosta, kad labai trūksta ir bendrojo kurso vadovėlio.

Dėkojame visiems  dalyviams už gerosios patirties sklaidą ir aktyvų dalyvavimą diskusijoje.