Literatūrinė popietė „Kurti ir dalintis – didelė laimė“

2024 m. balandžio 19 d., 16:25

Balandžio18 dieną Kauno švietimo inovacijų centro (Centras) bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Kurti ir dalintis – didelė laimė“, kurioje pristatyta knyga „Aukštųjų Šančių bendruomenės gyvenimo atspindžiai ir Vito Petraičio satyriniai pamąstymai“. Šios knygos idėjos autorius, sudarytojas Vitas Petraitis, redaktorė Antanina Medviedevienė.

„Žmogui reikia žmogaus… Aukštuose Šančiuose nebėra mokyklos, uždaryta biblioteka, bet smalsūs, kuriantys žmonės suranda būdų bendravimui, saviraiškai. Energingos, inciatyvios, niekad nepailstančios Aukštųjų Šančių bendruomenės pirmininkės Eglės Daivos Kanikovienės pastangomis Šančiuose gyvenimas ir darbai virte verda. Knygoje pristatoma bendruomenės aktyviausių narių visuomeninė veikla, organizatoriai, renginiai – nuspalvinant visa tai ilgalaikio Aukštųjų Šančių gyventojo, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) nario, Kūrybinės raiškos asociacijos (KRA) „Kauno branduma“ pirmininko Vito Petraičio eiliuotais pamąstymais ir pastebėjimais. Aukštieji Šančiai – jo gimimo, mokslo, jaunystės vieta, išgyventi džiaugsmai, permainos, atradimai… Mūsų Vitas artistas, dainininkas, filosofas ir žinoma – poetas ekspromtininkas“, – mintimis dalijosi Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė.

„Matyt pavojų kelyje ir tuo pačiu išlikt be baimės… / Sustot, išlaukt ramybėje ir tyloje, / Ir negyventi viltimi, kad viskas išsispręs savaime! / Išmintimi tu gyveni…“,– eilėraščiu „Išmintis“ knygos pristatymą pradėjo knygos autorius ir medijų pagalba pasidalino savo jaunystės prisiminimais ir bendryste Aukštųjų Šančių bendruomenėje.

Poeto eilėraščiuose tradicinę lyriką keičia šmaikštūs pamąstymai apie pasaulį, Visatos dėsnius, vienatvę, „mamos blynelius“, nuotykius Airijoje, padėka Kūrėjui, tarpusavio pagalbos taisyklė… Eilėse išreikštos mintys pateikiamos lengva forma, žaisminga ironija ir baigiamos patarimais optimistine gaida: „Tai, ką pasauliui skleis žmogus, tą neišvengiamai ir gaus!“, „Geras, tyras mintis privalom sėti, / Save suvok „čia“ ir „dabar“, „Nenusimink, rytoj tau gali būti dar blogiau, / Nepasiduoki nevilčiai juodai!“…

Poetė, plunksnos bičiulė Saulutė Genovaitė Markauskaitė V. Petraitį apibūdino: tai išmintingas kūrėjas, giliai jaučiantis gyvenimo pulsą – nuo vaikystės iki brandos ir dar į priekį, link kur judame visi… Jis rašo: „Ratu ėjai, grįžti jau ten, iš kur atėjęs“. Vitas pilnas optimizmo, gyvenimo džiaugsmo ir visa esybe, kaip reta, dėkingas Aukščiausiajam už visas suteiktas gyvenimo dovanas. Netektys, pasak jo, yra gyvenimo pamokos“.

Skaitymų intarpuose skambėjo Herminijos Vokietaitienės vadovaujamo Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblio „Slaunos su škarpetkutėm“ dainorėlių balsai. Ansamblietės su „pasišpilkavimais“ romansu „Aš jį mylėjau“ ir lietuvių liaudies dainomis apdainavo visą Vito gyvenimą: „Augin tėvas du sūneliu“, „Ir atjojo bernužėlis“, „Žanijosi mūsų broliai“, „Ant melsvo ežero bangų“. Pritariant dalyviams, linksmai ir smagiai nuskambėjo liaudies daina „Karveli burkuti, ko neburkuoji“.

Vitui Petraičiui dėkojo, sveikino ir linkėjo sveikatos, sėkmės kūryboje, visada būti reikalingu ir likti jaunam  – Šančių seniūnijos seniūnė Ingrida Kuktienė , Aukštųjų Šančių bendruomenės centro pirmininkė Eglė Daiva Kanikovienė, Šančių bendruomenės pareigūnė Ernesta Abromavičienė, bendruomenės nariai, Kauno senjorų klubo narė, knygos kelionių aprašymų ir nuotraukų autorė Birutė Zeigienė, plunksnos bičiuliai: Saulutė Genovaitė Markauskaitė, Lina Opulskienė, Aloyzas Vaznaitis, Zita Pranckevičienė, Ilona Orinienė, buvę bendramoksliai, dainų bičiulių Nijolės Dedurienės ir Reginos Lukoševičiūtės duetas.

Tegu dar ilgai skambės knygos sudarytojo, poeto Vito Petraičio pamąstymai: „Be žodžių įmantrių ir be patoso / Dėkodami keliaukime gyvenimo keliu. / Mylėt, būt mylimiems išmokim ir suvokim; / Laimingi jausimės dalindamies abipusiu jausmu“.

 

Birutė Zeigienė, Kauno miesto savivaldybės senjorų reikalų komisijos narė

Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė