Paieška

Prevention of corruption

Legislation

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:
Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės  Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.