Paieška

Erasmus+ projektas „Senjorai įveikia barjerus“


(Centras – partneris)

Projekto tikslai:

  • institucijų internacionalizavimas, steigimas ir plėtra, bendradarbiavimas per tarptautinę ir tarpsektorinę veiklą; 
  • gerinti su suaugusiais dirbančių žmonių darbo kokybę ir kompetencijas (taip pat ir neformalaus ugdymo srityje), keičiantis įgūdžiais ir gerąja patirtimi, koncepcijomis ir idėjomis 50 metų ir vyresnių žmonių socialinio ir kultūrinio aktyvinimo srityje;
  • galimybių kūrimas tarp kartų ir tarptautiniam senjorų bei jaunesnio amžiaus žmonių bendradarbiavimui;
  • 50 metų ir vyresnių (senjorų) europietiškos tapatybės stiprinimas griaunant kliūtis ir stereotipus;
  • šalių partnerių įvairovės, bendrų kultūros elementų ir senjorų gyvenimo būdo pristatymas;
  • neformaliojo mokymosi pasiūlos suaugusiems išplėtimas kartu su partnerių institucijoms ir projekto rezultatų integravimas į savo nuolatinę veiklą; 
  • įtraukiojo švietimo ir kultūrinės bei socialinės įvairovės suaugusiųjų švietime skatinimas.

 

Projekto rezultatai 

 

Susiję straipsniai