Paieška

Erasmus+ mobilumo projektas „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“

(Centras – pareiškėjas)

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su projekto partneriais iš Lenkijos Stowarzyszenie Aktywność, Twórczość, Edukacja na rzecz rozwoju (ATEna) įgyvendina Erasmus+ mobilumo projektą „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“ (angl. „Education – new chance of life“).

Projekto tikslas – įgyti praktinės patirties perimant vertingąją užsienio šalių praktiką tikslu skatinti suaugusiųjų užimtumą, įsitraukimą, kompetencijų tobulinimą.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai, dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Mobilumo vizitas Kielce mieste, Lenkijoje vyko balandžio mėn.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Perimta vertingoji Lenkijos suaugusiųjų mokymo centro patirtis;
  • Patobulintos suaugusiųjų mokymų koordinatorių skaitmeninės, bendrosios ir profesinės kompetencijos;
  • 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programa;
  • Formuojama teigiama mokymo(si) visą gyvenimą nuostata;

Projektas įgyvendinamas 2021 – 2022 metais. Projekto trukmė – 13 mėn.


Susiję straipsniai