Paieška

Tarptautinis švietimo forumas „Švietimas Skandinavijos šalyse – dalijimasis vertingąja patirtimi“

Darbotvarkė (lietuvių kalba)

Darbotvarkė (anglų kalba)

Forumo vaizdo įrašas

FORUMO PRANEŠIMAI FAILAS
„Kas yra geras vaikas?“ (angl. k. „What is a Good Child?“)
Eric Haraldsson, bibliotekininkas Ringsbergskolan mokykloje, Vekšėje, Švedijoje
Atsisiųsti
„Bendradarbiavimas kuriant mokymo(si) aplinką – siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų“ (angl. k. „Collaboration on learning environment – for increased learning outcomes“)
Lillian Kaupang, Vestfold-Telemark apygardos savivaldybės švietimo skyriaus patarėja Norvegijoje
Atsisiųsti
„Faktoriai, lemiantys efektyvų mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtraukimą į ugdymo procesą“ (angl. k. „Factors determining the effective inclusion of students with autism spectrum disorders in the educational process“)
Inga Grinytė-Fedčuk, Edukologijos (švietimo vadybos) magistrė, Stokholmo universiteto specialiosios pedagogikos magistrantė, suaugusiųjų švietimo centro CentrumVux dalykų mokytoja, Švietimo tarybos Švedijos Karalystėje narė
Atsisiųsti
Įtraukusis švietimas ir specialieji poreikiai“ (angl. k. „Inclusive education and special needs“)
Kristiina Kivikari, Suomijos Turku universiteto švietimo magistrė, neuropsichiatrė, Turku miesto mokyklų ir mokytojų konsultantė darbui su specialiųjų poreikių mokiniais
Atsisiųsti