Paieška

Applications

Programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje

Eil. Nr.
Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, akreditacijos Nr.
Programos akreditacijos terminas
Patvirtinimas  (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymo numeris)
1.
„Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų vertiniams: Suomijos patirtis“, akreditacijos Nr. 213000283.
2018-05-11
2015-05-12 įsakymas Nr. VK-68
2.
„Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000185.
2018-11-15
2015-11-16 įsakymas
Nr. VK-149
3.
„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000272
2019-02-12
2016-02-12 įsakymas Nr. VK-17
4.
„Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“, akreditacijos Nr. 213000794
2019-06-02
2016-06-03 įsakymas Nr. VK-80
5.
„Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“, akreditacijos Nr. 213000822
2019-10-03
2016-10-04 įsakymas Nr. VK-120
6.
„Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 213001028
2018-02-27
2017-02-28 įsakymas Nr. VK-20

Valstybės tarnautojų mokymo programos

Eil. Nr.
Mokymų programa
Valandos
1.
Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai.
Tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių taikyti efektyvius konfliktų sprendimo bei prevencijos būdus.

Pagrindinės temos:

 • Konfliktų tipai: vidiniai asmenybės konfliktai, socialiniai konfliktai.
 • Konfliktų priežastys, dinamika ir pasekmės, konfliktų analizė.
 • Veiksniai, įtakojantys konflikto eigą.
 • Konflikto sprendimo būdai. Konflikto valdymo etapai.
 • Konfliktų valdymo strategijos, tarpininkavimas konflikto situacijoje.
 • Derybos kaip konfliktų sprendimo būdas.
 • Konfliktiškų asmenybių tipai.
 • Konfliktų prevencijos galimybės.
 • Stresas, streso įveikimas. Pyktis.
8 val.
2.
Efektyvios iškalbos menas.Tikslas – patobulinti valstybės tarnautojų iškalbos kompetenciją.

Pagrindinės temos:

 • Iškalbos kompetencijos nauda sėkmingai karjerai.
 • Efektyvios viešosios kalbos rengimas, sakymas ir vertinimas.
 • Kūno kalbos valdymas sakant viešąją kalbą.
8 val.
3.
Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas: konflikto signalų atpažinimas, neigiamų emocijų valdymas, konstruktyvus minčių reiškimas.Tikslas – valstybės tarnautojų komunikacinės kompetencijos įgalinimas, dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas.Pagrindinės temos:
 • Dalykinė situacija: kito asmens priėmimas ir aktyvus klausymas.
 • Dalykinė situacija: konflikto signalų atpažinimas (konflikto valdymas).
 • Racionali elgesio taktika ir konstruktyvus minčių reiškimas.
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Reprezentacinės sistemos.
 • „Aš“ būsenų raiška.
8 val.
4.
Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymas.Tikslas – tobulinti dalykinio bendravimo įgūdžius (socialines ir komunikacines kompetencijas) bei interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymą.

Pagrindinės temos:

 • Kokios pagrindinės reakcijos ir klaidos, bendraujant su priešiškai nusiteikusiais klientais?
 • Kiek trukdo ir kiek padeda emocijos darbe?
 • Kokios personalo „emocionalaus“ elgesio modifikavimo praktinės galimybės?
 • Ar interesantas „visada teisus“?
 • Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų valdymo psichologinės prielaidos.
8 val.
5.
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.Tikslas – tobulinti dalykinio bendravimo įgūdžius (socialines ir komunikacines kompetencijas).

Pagrindinės temos:

 • Kito asmens (interesanto / kolegos) priėmimo ir aktyvaus klausymo svarba dalykiniame bendravime.
 • Dalykinės situacijos valdymo svarba bei galimybės. Kaip naudoti racionalią elgesio taktiką ir konstruktyviai reikšti mintis?
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Kiek trukdo ir kiek padeda emocijos darbe? Kaip formuojamas gebėjimas efektyviai bendrauti?
8 val.
6.
Darbas komandoje.Tikslas – supažindinti su darbo komandoje psichologiniais ypatumais, metodikomis, skirtomis komandinio darbo bei komandos narių efektyvumui skatinti; ugdyti sėkmingo komandos nario kompetencijas (socialines ir komunikacines).

Pagrindinės temos:

 • Psichologinė kolektyvo darna bei psichologinis klimatas.
 • Efektyvus kolektyvas – komanda.
 • Komandinio darbo psichologija; vaidmenų komandoje efektyvumas per asmeninį augimą.
 • Vadovo pozicijos reikšmė komandinio darbo efektyvumui.
 • Komandos sutelktumo (solidarumo) ugdymas (būdai).
 • Kaip formuojamas gebėjimas efektyviai bendradarbiauti?
8 val.
7.
Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai dalykinėje situacijoje.Tikslas – socialinės kompetencijos įgalinimas, dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas.

 

Pagrindinės temos:
 • Socialinės kompetencijos raiška dalykinėje situacijoje: pasitikėjimas savimi, gebėjimas efektyviai spręsti problemas, gebėjimas numatyti, kaip reikia siekti tikslo efektyviausiu būdu.
 • Bendravimo kliūčių atpažinimas, įvardinimas bei tinkamos elgesio strategijos parinkimas.
 • Racionali elgesio taktika ir konstruktyvus minčių reiškimas.
 • Dalykinio bendravimo kliūtys.
 • Reprezentacinės sistemos.
 • „Aš“ būsenų raiška.
8 val.
8.
Bendravimo etiketas.Tikslas – supažindinti su bendravimo etiketo taisyklėmis oficialioje aplinkoje.

 

Pagrindinės temos:
 • Susipažinimo ir pasisveikinimo protokolų normos.
 • Pokalbių telefonu etiketas.
 • Elgesio taisyklės prie stalo.
 • Dalykinės aprangos reikalavimai.
8 val.
9.
Oficialus svečių priėmimas.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų bendravimo ir bendradarbiavimo, situacijos valdymo kompetencijas.Pagrindinės temos:
 • Oficialaus svečių priėmimo tipai.
 • Protokolinės stalo serviravimo taisyklės.
 • Vaišės oficialaus svečių priėmimo metu.
 • Oficialios dovanos.
8 val.
10.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su žiniasklaida. Interviu.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų kompetenciją efektyviai bendrauti su žiniasklaida.

Pagrindinės temos:

 • Žiniasklaida: nuo laisvės veikti iki atsakomybės už veiklos rezultatus. Ketvirtoji valdžia: misija ar verslas? Veiklos esmė, principai, misijos, etikos normos, psichologiniai aspektai.
 • Bendravimas su žiniasklaida: netikėtumai, problemos, klaidos, galimybės ir privalumai.
 • Kaip efektyviai panaudoti žiniasklaidą visuomenei informuoti ir nuomonei formuoti? Žiniasklaida – sąjungininkė?
 • Savigyna prieš TV kameras, fotoaparatus, mikrofonus ir diktofonus. Pasirengimas interviu įvairioms žiniasklaidos priemonėms. Elgsena ir kalbėsena per interviu. Interviu efektyvumo (kokybės) vertinimo kriterijai.
 • Bendravimo su žiniasklaida strategija įvairiais atvejais (teikiant informaciją, dalyvaujant spaudos konferencijoje, rengiant medžiagą pranešimui spaudai, komentuojant; informuojant apie sėkmingus dalykus ir konfliktinių / krizinių situacijų metu).
8 val.
11.
Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas.Tikslas – formuoti valstybės tarnautojų kalbos vartojimo pagrindus, padėti suvokti kanceliarinės kalbos ypatumus bei ugdyti gebėjimą ją vartoti.

Pagrindinės temos:

 • Pirmojo įspūdžio svarba ir tinkamas įspūdžio formavimas.
 • Kalbos kultūros normos ir klaidos.
 • Klaidų analizė.
 • Etiketo reikalavimai tarnautojams oficialioje ir neoficialioje aplinkoje.
 • Dalykinis etiketas kaip organizacinės elgsenos ir organizacijos kultūros bei multikultūros pagrindas.
8 val.
12.
Bendravimo menas: kaip bendrauti su sudėtingo būdo klientais.Tikslas – padidinti valstybės tarnybos tarnautojų kompetenciją valdyti konfliktines situacijas darbinėje aplinkoje.

Pagrindinės temos:

 • Valstybės tarnautojų ir klientų santykių ypatumai. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Efektyvios elgsenos su klientais principai.
 • Problemiškų klientų tipai ir jų elgesio charakteristika. Bendravimo su probleminiais klientais barjerai ir sunkumai. Empatijos ugdymasis.
 • Gebėjimas atsispirti problemiškų klientų psichologiniam spaudimui ir susilaikyti nuo nepagrįstų sprendimų darymo. Reakcijas, kūno ir kalbos valdymas sudėtingų situacijų metu.
 • Konfliktinės situacijos diagnozavimas. Konflikto valdymo psichologijos pagrindai, reguliavimo technologijos, sprendimo, derybų strategijos ir stiliai. Trapininkavimas kaip konstruktyvus konflikto sprendimo būdas.
 • Streso samprata. Stresas ir emocijos. Streso įveikimo modeliai. Efektyvus reagavimas į problemiškų klientų elgseną. Savitvarda ir jos išlaikymo būdai.
8 val.
13.
Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.Tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo įgūdžius.

Pagrindinės temos:

 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.
 • Viešųjų pirkimų teisinė bazė.
 • Pirkimo būdai ir jų pasirinkimas.
 • Pirkimo dokumentų rengimas.
 • Konfidencialumas.
 • Pavyzdžių analizė.
8 val.
14.
Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai.Tikslas – suteikti žinių apie asmenybių skirtumus ir šių skirtumų panaudojimą organizacijos plėtrai, supažindinti su lyderyste grįstos vadybos principais žmogiškųjų išteklių valdyme.

Pagrindinės temos:

 • Kodėl lyderyste grįstas vadovavimas gali padėti plėsti verslą ar stiprinti organizaciją?
 • Ką apie apie valdymo ir motyvavimo teorijas sako žymiausi verslo lyderiai?
 • Ar kiekvienas gali būti lyderiu? Gardner intelekto rūšys.
 • Asmenybės tipologija.
 • Lyderystės procesas: kaip rasti pasekėjų ir pasiekti bendrų tikslų?
 • Bendradarbiavimo stiprinimas: kaip sudominti darbuotojus geriau dirbti?
 • Lyderystės ir kūrybiškumo sąsaja efektyviai vadybai.
 • Kūrybiški problemų sprendimo būdai darbe.
8 val.
15.
Kokybės vadybos sistemos procesų modelio taikymas viešajame sektoriuje.Tikslas – suteikti valstybės tarnautojams žinių ir įgūdžių, reikalingų taikant kokybės vadybos sistemos procesų modelį viešajame sektoriuje.

Pagrindinės temos:

 • Procesų modelio ir kokybės vadybos sistemos analizė, probleminių vietų įvardinimas. Procesų modelio teorija ir sudarymo metodika.
 • Viešojo sektoriaus organizacijos kuriamos vertės analizė.
 • Struktūros ir procesų derinimas.
 • Vertę kuriančių procesų analizė viešojo sektoriaus organizacijos atveju.
 • Viešojo sektoriaus organizacijos pagrindinių procesų atkūrimas.
 • Kokybės vadybos sistemos, kaip procesų modelio palaikymo instrumentas.
 • Esminių kokybės vadybos sistemos procesų analizė.
8 val.
16.
Viešasis pasisakymas.Tikslas – suteikti žinių ir praktinių gebėjimų apie viešo kalbėjimo ypatumus, balso ir kūno valdymo technologijas, pasisakymo parengimo plano sudarymą bei sudėtingų pristatymo situacijų valdymą.

Pagrindinės temos:

 • Psichologiniai aspektai: mano viešo kalbėjimo „gidas“: nusiteikimas ir vertinimo kriterijai. Kalbėjimo baimės įveikimo priemonės.
 • Viešosios kalbos sudedamosios dalys.
 • Viešosios kalbos stiliai. Kurį stilių pasirinkti, atsižvelgiant į kalbos turinį.
 • Vaizdinės kalbos sakymo priemonės ir jų įtaka kalbos efektyvumui.
 • Sudėtingo viešo kalbėjimo situacijos valdymas.
 • Kūno kalbos įtaka viešajai kalbai. Judėjimas auditorijoje, kodėl jį verta daryti ir kodėl jis naudingas.
 • Teksto skaitymas – kaip išlaikyti gyvą kontaktą su auditorija, skaitant tekstą?
8 val.
17.
Efektyvus vadovavimas.Tikslas – lavinti vadovavimo įgūdžius, išmokyti efektyviai vadovauti, supažindinti su lyderystės ir valdymo stiliais, komandos motyvavimo būdais.

Pagrindinės temos:

 • Vadovavimo veiklos struktūra.
 • Vadovo savybių ir įgūdžių analizė.
 • Organizacijos ir vadovo vertybės.
 • Lyderystės ir valdymo stiliai.
 • Intensyvi ir ekstensyvi laiko planavimo strategijos.
 • Prioritetų valdymas.
 • Efektyvaus susirinkimo organizavimas.
 • Darbų delegavimas. Kam, ką, kada ir kaip deleguoti?
 • Darbuotojų motyvacija ir skatinimas.
 • Efektyvi komanda. Formavimosi etapai.
 • Komandiniai vaidmenys.
 • Organizaciniai konfliktai. Priežastys. Sprendimo būdai.
8 val.
18.
Pozityvus mąstymas.Tikslas – supažindinti su pozityvaus mąstymo privalumais, išbandyti ir pritaikyti pozityvaus mąstymo lavinimo technikas, sustiprinti pozityvumą.

Pagrindinės temos:

 • Pozityvus mąstymas. Pozityvių teiginių naudojimas, pozityvaus mąstymo pagrindai.
 • Negatyvių minčių ir jausmų transformacija į pozityvą.
 • Stresinės būsenos, jų priežastys ir valdymas.
 • Efektyvūs streso įveikimo būdai.
8 val.
19.
Tarptautinio protokolo ir tarnybinio etiketo mokymai.Tikslas – išmokti oficialaus bendravimo normų ir principų, užtikrinančių sėkmingą viešą organizacijos atstovavimą bei dalykinį bendravimą.

Pagrindinės temos:

 • Tarptautinio protokolo kilmė ir funkcijos. Protokolas ir etiketas – šiuolaikinis požiūris.
 • Tarnybinis valstybės tarnautojo etiketas. Etiketo reikalavimai susipažinimui.
 • Pristatymas, prisistatymas ir pasisveikinimas, kalbos ypatumai
 • Tarnybinis etiketas darbo vietoje.
 • Oficialūs priėmimai, priėmimų tipai, susitikimai, elgesio reikalavimai.
 • Etiketo reikalavimai aprangai renginių, darbo ir laisvalaikio metu.
 • Teisingo klausymosi ir dalyvavimo pokalbyje principai.
 • Etiketo reikalavimai tarnautojams neoficialioje aplinkoje.
 • Dalykinio bendravimo svarba kasdieninėje veikloje.
 • ES valstybių specifinės elgesio normos.
8 val.
20.
Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame sektoriuje.
Tikslas – stiprinti viešųjų paslaugų organizacijų tarnautojų gebėjimus tobulinti paslaugų kokybę viešajame sektoriuje bei skatinti juos kurti paslaugų tobulinimo modelius savose organizacijose taikant visuotinės kokybės vadybos modelį.

Pagrindinės temos:

 • Kokybės samprata. Kokybės užtikrinimo modelių ir metodų taikymas viešajame sektoriuje.
 • Visuotinės kokybės vadybos principai viešojo valdymo sektoriuje.
 • Paslaugų kokybė ir jų vertinimo būdai.
 • Viešasis sektorius.
 • Pokyčių teorijos.
8 val.
Kauno švietimo inovacijų centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (LR VRM 2009 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-38).
Lektoriai pasižymi aukšta kvalifikacija, profesionalumu, turi didelės patirties vedant respublikinius ir tarptautinius mokymus.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę. Atsižvelgsime į Jūsų poreikius ir pageidavimus!
Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti!

Kontaktai:
Laura Vaitkevičienė
el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt,
tel. (8-37) 32 39 41.

Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos programos Lietuvos pedagogams

Nr.
Programos pavadinimas
Trukmė
(akad. val.)
1
2
3
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaida
1.
„Netradicinės ugdymo aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ir kompetencijų lavinimui M. Montessori ir R. Šteinerio (Valdorfo) darželiuose“.
6
2.
„Alternatyvių ugdymo sistemų įtaka mokyklos bendruomenės formavimui(si) ir visuminiam vaiko ugdymui(si)“.
6
3.
„Lauko pedagogika ikimokyklinių įstaigų veikloje“.
6