Paieška

Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2022–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Eglė Valantinienė
Pirmininkė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja ekspertė
Diana Galdikienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja ekspertė
Edita Matulionienė
Sekretorė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja ekspertė
Sandra Mikušauskienė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, mokytoja metodininkė
Evaldas Liutkauskas
Narys
Kauno 1-osios muzikos mokykla, mokytojas metodininkas
Loreta Karpavičienė
Narė
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“, vyresnioji mokytoja
Rūta Varnienė
Narė
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, mokytoja ekspertė
Aušra Banaitienė
Narė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, muzikos skyriaus mokytoja metodininkė
Vida Adomavičienė
Narė
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, mokytoja ekspertė
Dileta Kubilienė
Narė
Kauno sakralinės muzikos mokykla, mokytoja metodininkė


Straipsniai

2024

Mokinių koncerto „Pavasarinis žaismas“ atgarsiai

2023

Antrasis Kauno miesto muzikos mokyklų mokinių kūrybos konkursas