Paieška

Erasmus+ mobilumo projektas „Užsienio kalbų mokymo kokybės gerinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime“

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su projekto partneriais iš Ispanijos įgyvendina Erasmus+ projektą „Užsienio kalbų mokymo kokybės gerinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime“ (angl. „Improving the quality of foreign language teaching in nonformal adult education“).

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kalbų mokymasis didina pasitikėjimą savimi, suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, tobulina problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžius, pagerina koncentraciją. Šiuolaikiniame technologijų ir socialinių medijų pasaulyje šie aspektai yra labai svarbūs. Sparčiai besikeičiančios technologijos, greitas gyvenimo tempas, konkurencija, reikalauja ne tik nuolatinio skaitmeninio raštingumo gebėjimų ir kitų kompetencijų tobulinimo, tačiau nemažiau svarbu ir gebėti komunikuoti užsienio kalba, ypatingai – anglų k. Centras šiuo projektu perimdamas gerąją užsienio šalių suaugusiųjų mokymo centrų patirtį ir praktiką kalbų mokymo srityje, siekia atliepti suaugusiųjų poreikį mokytis visą gyvenimą, tobulinti jų užsienio k. kompetencijas, taip pat išsiaiškinti šiuolaikiškas ir patrauklias suaugusiųjų mokymo formas, metodus bendrųjų ir kt. kompetencijų tobulinimui.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusieji, dirbantys švietimo įstaigoje. Projektas įgyvendinamas 2023 – 2024 metais. Projekto trukmė – 13 mėn.Susiję straipsniai