Paieška

Technologijų mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2021–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2021–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, Pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Robertas Andriuška
Pirmininkas
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytojas ekspertas
Asta Čibirienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Vigilija Petkevičienė
Sekretorė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Albertas Juškauskas
Narys
Kauno jėzuitų gimnazija, mokytojas ekspertas
Aldona Markvaldienė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytoja ekspertė
Rimantas Kekys
Narys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytojas ekspertas
Vaida Valatkienė
Narė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, mokytoja ekspertė
Daiva Vainauskienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, Kauno Petrašiūnų progimnazija, mokytoja metodininkė
Daiva Kablienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Valdas Veiverys
Narys
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, mokytojas metodininkas
Ričardas Turčinavičius
Narys
Kauno Kovo 11-osios gimnazija, vyresnysis mokytojas