Paieška

Technology Teachers’ Methodology Group

COORDINATOR
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Regulations of the Methodology Group

Activity plan for the Methodology Group

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, Pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Robertas Andriuška
Pirmininkas
KTU inžinerijos licėjus, mokytojas metodininkas
Asta Čibirienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Vigilija Petkevičienė
Sekretorė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Albertas Juškauskas
Narys
Kauno jėzuitų gimnazija, mokytojas ekspertas
Aldona Markvaldienė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytoja ekspertė
Rimantas Kekys
Narys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytojas ekspertas
Vaida Valatkienė
Narė
KTU inžinerijos licėjus, mokytoja metodininkė
Daiva Vainauskienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, mokytoja metodininkė
Daiva Kablienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Valdas Veiverys
Narys
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, mokytojas metodininkas
Ričardas Turčinavičius
Narys
Kauno Kovo 11-osios gimnazija, vyr. mokytojas