Paieška

Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ mobilumo projektas „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“)

 

(Centras – pareiškėjas)

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su projekto partneriais iš Ispanijos CFIE de Soria ir CFIE Valladolid įgyvendina Erasmus+ mobilumo projektą „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ (angl. „Bullying in Non-formal Adult Education: Increasing Prevention by Improving Skills Development Programs“).

Projekto tikslas – parengti efektyvias kvalifikacijos tobulinimo programas prieš patyčias neformaliajame suaugusiųjų švietime, užtikrinant kokybiškesnes paslaugas besimokantiems bei keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, dalintis žiniomis, stebėti poveikį.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai, dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Perimta vertingoji Ispanijos partnerių patirtis dirbant neformaliajame suaugusiųjų švietime;
  • Patobulintos suaugusiųjų mokymų koordinatorių bendrosios ir profesinės kompetencijos;
  • Sukurtos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos;
  • Suorganizuoti seminarai, socialiniai patyčių mažinimo renginiai.

Projektas įgyvendinamas 2020 – 2022 metais. Projekto trukmė – 25 mėn. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis.


Susiję straipsniai