Paieška

Event certificates

2022

Spalio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-10-19
Dėl mokinių parengimo konferencijai „Kuriame mokyklą be patyčių“.
Atsisiųsti
2022-10-19
Dėl integruoto vokiečių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų konkurso „Deutschtreff in KJJG“.
Atsisiųsti
2022-10-17
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Atnaujintos Bendrosios programos ir vokiečių kalbos VBE rezultatai“.
Atsisiųsti
2022-10-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo aspektai“.
Atsisiųsti
2022-10-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Lietuvių kalba ir literatūra: Kauno miesto VBE rezultatai ir atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų principai“.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-10-06
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip išlaikyti matematikos VBE?“.
Atsisiųsti
2022-10-04
Dėl dalyvavimo tarptautiniame renginyje „Circle Lab (Žiedinė ekonomika)“.
Atsisiųsti

Rugsėjo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-09-27
Dėl pranešimo „Pasirengimas atnaujinto biologijos ugdymo turinio diegimui“ išklausymo.
Atsisiųsti
2022-09-16
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos 25-rių metų raidos aktualijos ir knygos, skirtos draugijos įkūrėjai V. Karužaitei atminti, pristatymas“.
Atsisiųsti
2022-09-15
Dėl metodinio renginio „Matematikos VBE rezultatų analizė ir vertinimo aspektai“.
Atsisiųsti

Birželio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-06-30
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „IT priemonių ir platformų panaudojimas mokytojo darbe“.
Atsisiųsti
2022-06-27
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Klasės vadovo vaidmuo auklėtinio asmeninei pažangai ir sėkmei. Erasmus+ projektai – galimybė tobulinti savo kompetencijas“.
Atsisiųsti
2022-06-22
Dėl dalyvavimo edukacinėje išvykoje „Žemaitijos kultūrinis paveldas“.
Atsisiųsti
2022-06-20
Dėl pranešimų BMT renginyje – Kauno Milikonių progimnazijos vertingos patirties sklaida „STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės“.
Atsisiųsti
2022-06-20
Dėl dalyvavimo BMT renginyje – Kauno Milikonių progimnazijos vertingos patirties sklaida „STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės“.
Atsisiųsti
2022-06-02
Dėl mokinių paruošimo konferencijai Kauno miesto 5-8 klasių mokinių konferencijai „Teisės ir pareigos: mokinio atsakomybės“.
Atsisiųsti
2022-06-01
Dėl mokinių paruošimo šokių projektui „Šokis vienija“, skirtam Tarptautinei vaikų gynimo dienai pažymėti.
Atsisiųsti

Gegužės mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
Nuo 2022-05-16 iki 2022-06-17
Dėl respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Penkios Kneipo dienos“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-05-05 iki 2022-05-30
Dėl dalyvavimo skaitmeninio ugdymo priemonių „Pažinkime supantį pasaulį!“ idėjų mugėje.
Atsisiųsti
2022-05-19
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Rengiamės dirbti pagal atnaujintas matematikos programas“.
Atsisiųsti
2022-05-19
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Rengiamės dirbti pagal atnaujintas matematikos programas“.
Atsisiųsti
2022-05-18
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Mokyklos bibliotekos poveikis mokinių mokymuisi“.
Atsisiųsti
2022-05-12
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“.

(Pastaba: Pažymos suskaidytos pagal dalyvio vardo pirmąsias raides)

Atsisiųsti (A-D)
Atsisiųsti (D-E)
Atsisiųsti (E-I)
Atsisiųsti (I-J)
Atsisiųsti (K-P)
Atsisiųsti (R-Ž)
2022-05-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „STEAM iššūkiai ir atradimai Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl pranešimų tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-07
Dėl dalyvavimo tarptautinėje kūrybinėje – patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) .
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus respublikinei konferencijai-dirbtuvėms „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) organizavimo.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl respublikinės mokinių ir mokytojų mokslinės-praktinės konferencijos-dirbtuvių „Ingenious Engineering 2022“ („Genialioji inžinerija 2022“) organizavimo.
Atisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo darbui grupėse tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2022-05-05
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei jaunųjų mokslininkų konferencijai „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2022-05-04
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Naujovės ir pokyčiai informacinių technologijų mokyme“.
Atsisiųsti
2022-05-04
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Naujovės ir pokyčiai informacinių technologijų mokyme“.
Atsisiųsti

Balandžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-04-28
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Aš – mes – pasaulis“.
Atsisiųsti
2022-04-28
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei konferencijai „Aš – mes – pasaulis“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-04-01 iki 2022-04-25
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto švietimo įstaigų pradinių klasių mokinių konkursui „Mano inžinerinis piešinys“.
Atsisiųsti
2022 m. balandžio 20-21 d.
Dėl metodinio renginio „Pirmieji 5 žingsniai mokant lietuvių kalbos užsieniečius“.
Atsisiųsti
2022-04-14
Dėl konsultacijos matematikos mokytojams „Planimetrijos mokymas“.
Atsisiųsti
2022-04-13
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Viešas kalbėjimas. Tekstai ir interpretacijos“.
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“)
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl vadovavimo mokiniams, rengiant pranešimus tarptautinei konferencijai „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“).
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl pranešimų tarptautinėje konferencijoje „Ugdymo proceso dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“ („Feelings and emotions’ laboratory of participants in educational process“).
Atsisiųsti
2022-04-12
Dėl metodinio renginio „Besirengiant atnaujinto ugdymo turinio diegimui“.
Atsisiųsti

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-03-30
Dėl pranešimų apskritojo stalo diskusijoje „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus“.
Atsisiųsti
2022-03-30
Dėl dalyvavimo apskritojo stalo diskusijoje „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus“.
Atsisiųsti
2022-03-29
Dėl dalyvavimo mokomosios literatūros pristatyme-diskusijoje „Leidyklos „Šviesa“ naujienos“.
Atsisiųsti
2022-03-29
Dėl apskritojo stalo diskusijos „Fizika nepamokinėje veikloje”.
Atsisiųsti
2022-03-16
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“.
Atsisiųsti
2022-03-15
Dėl paskaitos „Pažintis su verslumo programa „Action Coach“.
Atsisiųsti
2022-03-10
Dėl konsultacijos matematikos mokytojams.
Atsisiųsti
2022-03-01
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Terahercų pasaulyje“.
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022-02-24
Dėl dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl konferencijos „Knyga mūsų pasaulyje“ organizavimo.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, parengusių mokinius respublikinei metodinei-praktinei mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2022-02-22
Dėl dalyvavimo respublikinėje metodinėje-praktinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2022-02-09
Dėl pranešimo pristatymo seminare „Specialiųjų poreikių asmenų paruošimas profesinei veiklai“.
Atsisiųsti
2022-02-09
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kauno mokyklos rengiasi atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. Sėkmės, ieškojimai, atradimai“.
Atsisiųsti
Nuo 2022-02-07 iki 2022-02-28
Dėl dalyvavimo socialinėje akcijoje „sAUGUs internete“.
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2022 m. sausio-balandžio mėn.
Dėl dalyvavimo festivalio „Japonijos dienos Kaune WA“ projekte „Hanami matsuri – sakurų žiedų šventė“.
Atsisiųsti
2022-01-25
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“.
Atsisiųsti
2022-01-25
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Taikios mokyklos kūrimas taikant mokyklinę mediaciją“.
Atsisiųsti
2022-01-21
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių stiprinimas per mokinio atsakomybės ugdymą: geroji Kauno Suzuki progimnazijos patirtis“.
Atsisiųsti
2022-01-13
Dėl dalyvavimo besimokančių mokyklų tinklo renginyje – atviroje 5-8 klasių mokinių bendradarbiavimo pamokoje „Aš prisimenu, kodėl esame gyvi“.
Atsisiųsti2021

Gruodžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-12-29
Dėl pranešimų konferencijoje „Teorijos ir praktikos sintezė gamtamoksliniame ugdyme“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-16
Dėl darbo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimn.) klasių vaikinų komandų matematikos olimpiados vertinimo komisijoje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-09
Dėl „Mažosios Aleksoto olimpiados“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-09
Dėl paskaitos „Kaip apčiuopti neapčiuopiamą spinduliuotę? Kodėl ją reikia apčiuopti?“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-08
Dėl metodinio renginio ,,STEAM metodo taikymo praktika darželyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-08
Dėl metodinio renginio „Atnaujinamos ekonomikos  programos 11–12 klasėms“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-06
Dėl dalyvavimo tarptautiniame metodiniame renginyje „Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui“, skirtoje Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 30 metų sukakčiai.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-12-06 iki 2021-12-10
Dėl dalyvavimo kūrybiniame projekte „Žvėrių karnavalas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-12-01
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Lapkričio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
Nuo 2021-11-15 iki 2021-11-19
Dėl dalyvavimo respublikiniame edukaciniame prevenciniame projekte „Judu- kalbu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-11-15 iki 2021-11-26
Dėl respublikinio konkurso „Šalia manęs – kitas žmogus“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-25
Tarptautinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-25
Dėl darbo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I- IV gimn.) klasių mergaičių komandų matematikos olimpiados vertinimo komisijoje.
Kauno „Saulės“ gimnazija
Atsisiųsti
2021-11-25
Dėl dalyvavimo konkurse „Sumani šeima“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-09, 23
Dėl pranešimų Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginyje „Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-09, 23
Dėl dalyvavimo Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginyje „Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-17
Respublikinė konferencija „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-17
Dėl konferencijos „Menų malūnas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-16
Dėl metodinio renginio „Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-15
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Geografijos mokslo aktualijos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-10-10 iki 2021-11-13
Dėl renginio ir nuotraukų parodos „Sportiškas ruduo“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-10-01 iki 2021-11-12
Dėl respublikinio tarpdalykinio projekto „Medžio pasas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-09-27 iki 2021-11-12
Dėl respublikinio 1–4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso – parodos „Mano vasaros pasaka“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-10-01 iki 2021-11-12
Dėl tarptautinio kūrybinių darbų konkurso „Rieduliukas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-12-08 iki 2021-11-12
Dėl konkurso „Eko ruduo 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-11
Dėl dalyvavimo atviroje integruotoje anglų kalbos-menų pamokoje „Big Event 2021: Art and Languages“.
Kauno „Saulės“ gimnazija
Atsisiųsti
2021-11-9, 10
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“, skirtoje Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 30 metų sukakčiai.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-09
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas švietimo ir informacijos centras“.
Kauno „Varpo“ gimnazija
Atsisiųsti
2021-11-04
Respublikinė konferencija „Menas ugdyme SUP mokiniams“, skirta Kauno Jono Laužiko mokyklos 90-mečiui paminėti.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-11-04
Dėl dalyvavimo paskaitoje „KURK, IMK ir kiti skaitmeniniai matematikos mokytojų pagalbininkai (9-12 kl.)“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-11-03 iki 2021-11-30
Dėl pradinių klasių mokinių projekto „Gyvenu Lietuvoje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-11-03 iki 2021-11-30
Dėl dalyvavimo projekte „Gyvenu Lietuvoje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Spalio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
Nuo 2021-10-20 iki 2021-10-29
Dėl respublikinio projekto „Patyriminė (STEAM) veikla, įvairioms vaikų kompetencijoms ugdyti“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-22
Rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius“.
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija
Atsisiųsti
2021-10-21
Dėl Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių piešinių konkurso  „Aš ir Vokietija“.
VDU „Rasos“ gimnazija
Atsisiųsti
Nuo 2021-10-16 iki 2021-10-20
Dėl respublikinio ketvirtų klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkurso „A short story about my teacher“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-20
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Informacinių technologijų ugdymo turinio aktualijos“ ir šio renginio vedimo.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-20
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Informacinių technologijų ugdymo turinio aktualijos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-12
Dėl metodinio renginio „Praktiniai patarimai matematikos brandos darbo vadovui“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-11
Dėl dalyvavimo paskaitoje „STEAM ugdymas per kosmoso įsisavinimo istoriją“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-10-5
Dėl pranešimų pateikimo renginyje „Vaikų ugdymo lauke patirtys“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Rugsėjo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-09-29
Dėl pranešimų gerosios patirties sklaidos renginyje „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“, II dalis.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-09-29
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“, II dalis.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-09-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje  „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimas Kauno miesto savivaldybėje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-09-22
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Matematikos ir fizikos integravimo galimybės gimnazijos klasėse“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Birželio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-06-23
Dėl mokytojų dalyvavusių gerosios patirties sklaidos metodikos renginyje „Parapinės katechezės iššūkiai ir perspektyvos, dirbant nuotoliniu būdu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-21
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-17
Dėl veiklos pristatymo metodiniame renginyje „Įtraukusis ugdymas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-17
Dėl apskritojo stalo diskusijos „8 klasių mokinių matematikos mokymo(si) problemos ir jų sprendimo būdai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-16
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-16
Dėl mokytojų, dalyvavusių gerosios patirties sklaidos metodikos renginyje „Praktiniai ugdymo metodai nuotolinėse užsienio kalbų pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-10
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Ketinantiems kurti verslą – individuali veikla pagal pažymą ir verslo liudijimą“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-10
Dėl mokytojų, dalyvavusių ir parengusių mokinius etikos popietei-konkursui „Etikos mokomės žaisdami“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-09
Dėl mokinių paruošimo konferencijai „Mokymosi sėkmė: kuo svarbus SEU“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-03
Dėl kvalifikacijos tobulinimo programos parengimo.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-06-03
Dėl paskaitos „Fizikos tiesos – gyvenimo kelrodžiai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-05-28 iki 2021-06-02
Dėl parodos – konkurso „Mano šeimos medis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Gegužės mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
Nuo 2021-05-03 iki 2021-05-30
Dėl dalyvavimo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Gražiausias pavasario žiedelis saulytei“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-27
Dėl mokytojų, dalyvavusių respublikinėje mokslinėje-praktinėje filosofijos konferencijoje „Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis ir ateities perspektyvos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-27
Dėl mokytojų, padėjusių parengti mokiniams pranešimus respublikinei mokslinei-praktinei filosofijos konferencijai „Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis ir ateities perspektyvos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-26
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Masės kilmė ir gravitacinės bangos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-25
Dėl pranešimų gerosios patirties sklaidos renginyje „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-25
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-24
Dėl mokytojų, dalyvavusių gerosios patirties sklaidos metodikos renginyje „Metodų įvairovė nuotolinėse tikybos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-21
Dėl mokytojų, dalyvavusių ir parengusių mokinius respublikinei mokinių konferencijai „Bendrystės kultūros kūrimas UNESCO mokyklose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-18
Dėl mokytojų, dalyvavusių ir parengusių mokinius viktorinai „Knygnešių keliais“, skirtai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-18
Dėl metodinio renginio-konsultacijos „Matematikos mokymo(si) priemonių ir pasiekimų dermė“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-05-04 iki 2021-05-17
Dėl dalyvavimo kūrybiniame projekte „Žvėrių karnavalas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-17
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-13
Dėl darbo jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-13
Dėl vadovavimo mokinių pranešimų rengimui jaunųjų mokslininkų konferencijai „Iššūkis tyrėjams“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-12
Dėl mokytojų, dalyvavusių gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-12
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Kas naujo Saulės energetikoje?“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-04-12 iki 2021-05-10
Dėl dalyvavimo renginys ir parodoje „Linksmasis fizinis pratimas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-10
Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Patirtinio mokymo(si) taikymo patirtis integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasių pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-10
„Dėl paskaitos „Studijų dalyko „Mechanika“ dėstymo ypatumai Kauno technikos kolegijoje: sąsajos su bendrojo ugdymo mokykloje mokinių įgytomis žiniomis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-04-30 iki 2021-05-07
I-asis respublikinis pradinių klasių mokinių muzikos festivalis „Nuspalvink pavasarį“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-06
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „EKO idėjos Lietuvai 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-06
Dėl pranešimų tarptautinėje konferencijoje „EKO idėjos LIetuvai 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-05-05
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Balandžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
Nuo 2021-03-01 iki 2021-04-31
Respublikinis 1–4 klasių mokinių kūrybinis projektas „Mano amuletas – Laimos palytėtas“, skirtas archeologės Marijos Gimbutienės 100-mečiui paminėti.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-29
Dėl vadovavimo mokiniams, rengiant pranešimus konferencijai „Tiriam pasaulį – atrandam save“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-27
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-22
Dėl mokytojų, dalyvavusių gerosios patirties metodikos valandoje „Jausmų ir emocijų pasaulio pažinimas per praktines patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-22
Dėl konsultacijos „Mokinių matematinių žinių ir gebėjimų svarba, rengiantis vidurinio ugdymo pakopai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-04-02 iki 2021-04-22
Dėl kūrybinių darbų virtualios parodos – konkurso „Mano šeimos margutis.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-21
Dėl mokytojų, dalyvavusių  gerosios patirties metodikos valandoje „Lytiškumo ugdymas mokykloje: patirtis ir metodinės priemonės“.
irtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-21
Dėl pranešimo skaitymo respublikinėje konferencijoje „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-21
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-03-10 iki 2021-04-19
Dėl dalyvavimo projekte „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-14
Dėl metodinio renginio „Moodle virtualios aplinkos taikymo galimybės ugdymo procese“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-13
Dėl dalyvavimo folkloro festivalyje „Šėltinis – 2021”.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-07
Dėl mokytojų, dalyvavusių metodiniame renginyje „Katalikų tikybos bendrosios programos projektų 1 – 10 ir 11 – 12 klasėms įgyvendinimo rekomendacijos, kaip dirbti pagal atnaujintas programas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-07
Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas CLIL pamokose. ERASMUS+ projekto „Kompiuterinių priemonių naudojimas pamokose – mūsų įgytos kompetencijos“ sklaida“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-04
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-01
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Didžioji savaitė – Velykos. Kaip joms pasiruošti“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-04-01
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-03-31
Dėl mokytojų, parengusių mokinius Tarptautiniam 5 – 12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių  ir tautodailės dirbinių konkursui „Laisvės ženklai aplink mus“.  (Rengė piešinius pateikusius mokinius)
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-31
Dėl mokytojų, parengusių mokinius Tarptautiniam 5 – 12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių  ir tautodailės dirbinių konkursui „Laisvės ženklai aplink mus“.  (Rengė literatūrines miniatiūras pateikusius mokinius)
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-31
Dėl mokytojų, parengusių mokinius Tarptautiniam 5 – 12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių  ir tautodailės dirbinių konkursui „Laisvės ženklai aplink mus“.  (Rengė tautodailės dirbinius pateikusius mokinius)
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021 m. vasario – kovo mėn.
Dėl dalyvavimo projekte „Aš gyvenu čia“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių kokybiškojo frankofoniškojo ugdymo – QF ženklo mokyklų nacionalinėje konferencijoje „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų, skaičiusiųjų pranešimus ir moderavusių kokybiškojo frankofoniškojo ugdymo – QF ženklo mokyklų nacionalinės konferencijos „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“ darbą.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl mokytojų dalyvavusių ir parengusių mokinius tarptautiniam bendrojo ugdymo mokyklų 9 -11-ųjų klasių integruotam anglų k. konkursui S.M.A.R.T.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl tarptautinio integruoto 9-11 klasių mokinių anglų kalbos konkurso S.M.A.R.T. organizatorių.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos „Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-25
Dėl metodikos valandos „Įdomiosios fizikos pamokos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-24
Dėl mokinių parengimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių matematikos konkursui „Matematinis Pa De De.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl pranešimų skaitymo respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl mokytojų, parengusių mokinius skaityti pranešimus, respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl dirbtuvių organizavimo respublikinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2021“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
Dėl pranešimų skaitymo metodiniame renginyje „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-17
 ėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-10
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Besimokančių mokyklų tinklo partnerės – Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro – IKT naudojimo ir Erasmus+ projekto „Įtraukiojo ugdymo link” patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų dalyvavusių ir parengusių mokinius Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių integruotam anglų k.-istorijos protų mūšiui „Išgirsk Lietuvos balsą iš praeities“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, dalyvavusių  gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „KTU Vaižganto progimnazijos projektinė patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, skaičiusių pranešimus gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „KTU Vaižganto progimnazijos projektinė patirtis“.
Virtuali aplinka
Atsisųsti
2021-03-09
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje konsultacijoje lietuvių kalbos mokytojams „Abiturientų rašiniuose daromos klaidos“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-03-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-02-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių  forume „Eduacion 2021: menas mokytis prasmingai!“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-25
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotoliniame gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje „Sėkmės link: darbo metodai ir grįžtamasis ryšys nuotolinio ugdymo lietuvių kalbos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-25
Dėl programavimo pradmenų praktikumo „Žaisk-kurk-programuok“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl dalyvavimo respublikinėje bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl mokytojų, parengusių mokinius respublikinei bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl mokytojų, moderavusių dalyvių grupes respublikinėje bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-24
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-23
Dėl gerosios patirties sklaidos renginio „Projektinė veikla įgyvendinant STEAM integruotą ugdymą“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-19
Dėl mokytojų, padėjusių rengti mokinius projektui „Laisvės poezija“, skirtam poeto Bernardo Brazdžionio 114-osioms gimimo metinėms paminėti.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Konferencija „Įtraukusis ugdymas : žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Mokėjimų (r)evoliucija: svarbūs saugumo patarimai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės nuotoliniame mokyme“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-18
Dėl praktinio metodinio renginio „Informacinių technologijų VBE uždavinių sprendimas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-15
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-12
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-11
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Asmeniniai finansai“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-11
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-02-01
iki 2021-02-10
Dėl mokytojų, parengusių mokinius bendrojo ugdymo mokyklų mokinių akcijai „Aš ir tu – atsargūs, kai slidu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-10
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-09
 Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-08
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Bendravimo internete kultūra“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-08
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Valstybės šventė kitaip“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-03
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotoliniame gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui (kalbėjimui)“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-02-02
Dėl dalyvavimo paskaitoje-praktikume „Muzika – menas, padedantis tapti laisvu“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pavadinimas
Vieta
Pažyma, sąrašas
2021-01-29
Dėl metodinio renginio  „Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių vertinimo aptarimas“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-28
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Idėjų turgus“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-27 iki 2021-01-28
Respublikinis ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas – viktorina „Kalba yra mūsų tauta… kalba esame mes“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-27
Dėl dalyvavimo paskaitoje-metodinėje valandoje „EDUKA KLASĖ: bibliotekos galimybės“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-20
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-20
Dėl pranešimo skaitymo vertingos patirties sklaidos „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“ renginyje.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2020-01-20
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje – gerosios patirties sklaidos renginyje „Projektas „Tautosakos medis“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
Nuo 2021-01-13 iki 2021-01-20
Kauno miesto 2 – 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-14
Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos pamokose“.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti
2021-01-06
Dėl mokytojų, rengusių mokinius 53-ojo jaunųjų filologų konkurso Kauno miesto etapui.
Virtuali aplinka
Atsisiųsti