Paieška

Užsienio kalbų mokymai

Kviečiame suaugusius užsieniečius, registruotis į  „Lietuvių kalbos A1/A2 lygio kursus“. | Запрошуємо дорослих іноземців записатися на „Курси литовської мови рівня А1/А2“. | We invite adult foreigners to register for “Lithuanian language A1/A2 level courses”.

Registracija / реєстрація / registration  

 

Kauno švietimo inovacijų centras kviečia Lietuvoje gyvenančius užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Šiais mokymais siekiame padėti integruotis į Lietuvos visuomenę, įveikti kalbos barjerą, supažindinti su Lietuvos kultūra.

Kviečiame suaugusius užsieniečius, registruotis į  „Lietuvių kalbos A1/A2 lygio kursus“.

Kurso trukmė – 48 val. (20 užsiėmimų).
Kurso kaina – 170 Eur. (vienam dalyviui).
Vieta – Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Dėstomoji kalba – lietuvių, rusų k.

Dalyviams, baigusiems kursus, bus išduodami pažymėjimai.

Apie tikslų kursų pradžios laiką ir kursų grafiką informuosime asmeniškai elektroniniu paštu, visus užsiregistravusius dalyvius.


 

Каунаський освітній інноваційний центр запрошує іноземців, які проживають у Литві, вивчати литовську мову. За допомогою цих тренінгів ми прагнемо допомогти інтегруватися в литовське суспільство, подолати мовний бар’єр і познайомити з литовською культурою.
Запрошуємо дорослих іноземців записатися на „Курси литовської мови рівня А1/А2“.
Тривалість курсу 48 годин (20 занять).
Вартість курсу 170 євро. (на одного учасника).
Місце – Каунаський освітній інноваційний центр, пр. Вітаутоса. 44
Мова навчання – литовська, російська.
Учасникам, які пройшли курс, будуть видані сертифікати.
Про точний час початку курсів та розклад курсів ми повідомимо всіх зареєстрованих учасників особисто електронною поштою.

Kaunas Education Innovation Center invites foreigners living in Lithuania to learn the Lithuanian language. With these trainings, we aim to help integrate into Lithuanian society, overcome the language barrier, and introduce Lithuanian culture.
We invite adult foreigners to register for “Lithuanian language A1/A2 level courses”.
Duration – 48 hours (20 classes).
The price of the course is 170 EUR (per participant).
Place – Kaunas Education Innovation Center, Vytautas Ave. 44
Language of instruction – Lithuanian, Russian.
Certificates will be issued to participants who have completed the course.
We will inform all registered participants personally by e-mail about the exact start time of the courses and the course schedule.

Kviečiame suaugusius registruotis į  anglų kalbos kursus (A1, A2, B1 lygiai).

Anglų kalbos kursai

Kauno švietimo inovacijų centras organizuoja anglų kalbos kursus suaugusiems.

Anglų kalbos kursai organizuojami pradedantiesiems mokytis kalbos ir norintiems patobulinti kalbos įgūdžius.

Kursuose lavinami visi kalbiniai įgūdžiai – skaitymas, klausymas, rašymas ir kalbėjimas.

Kursų trukmė – 48 val. (24 užsiėmimai).

Kursų kaina – 195 Eur.

Kursų vieta – virtuali Zoom aplinka.

Kursų laikas – po 2 akademines valandas, du kartus per savaitę. Laikas ir data bus tikslinami surinkus dalyvių grupę.

Apie mokymų pradžią pranešime asmeniškai visiems užsiregistravusiems dalyviams.

Susidarius grupei įstaigoje, dėstytojas gali vesti mokymus klientų darbovietėje.

Registracija:

A1 lygis: 

A2 lygis: 

B1 lygis: 

 

Informacija:

Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58