Paieška

Erasmus+ mobilumo projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“


(Centras – pareiškėjas)

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su projekto partneriais iš Lenkijos Swietokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli įgyvendina Erasmus+ mobilumo projektą „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“ (angl. „Improving adult digital competencies: a valuable international experience“).

Šiuo projektu siekiama įgyti praktinės patirties perimant vertingąją užsienio šalių praktiką, tobulinti suaugusiųjų skaitmenines kompetencijas.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – Kauno švietimo inovacijų centro personalas.

Mobilumo vizitas Kielce mieste, Lenkijoje vyks lapkričio mėn.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Perimta vertingoji Lenkijos suaugusiųjų mokymo centro patirtis;
  • Patobulintos suaugusiųjų mokymų koordinatorių skaitmeninės, bendrosios ir profesinės kompetencijos;
  • Remiantis gerosiomis patirtimis bus sukuriama 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa skirta suaugusiųjų skaitmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimui.

Projektas įgyvendinamas 2022 – 2023 metais. Projekto trukmė – 13 mėn.


Straipsniai

Erasmus+ mobilumo projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“