Paieška

Dailės mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2021–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2021–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rasa Kivilienė
Pirmininkė
Kauno Palemono gimnazija, mokytoja metodininkė
Jurgita Stravinskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Rasa Bakienė
Sekretorė
Kauno Simono Daukanto progimnazija, mokytoja metodininkė
Aidas Augustis
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytojas ekspertas
Rasa Jazerskienė
Narė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Bernardo Brazdžionio mokykla, mokytoja metodininkė
Reda Stulpinienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, mokytoja ekspertė
Rasa Klingaitė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytoja ekspertė
Kristina Gagienė
Narė
Kauno Petrašiūnų progimnazija, mokytoja metodininkė
Ramunė Misiūnienė
Narė
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, mokytoja metodininkė
Violeta Mikalajūnaitė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Nelė Jurgelionienė
Narė
Kauno Veršvų gimnazija, mokytoja metodininkė