Paieška

Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2021–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2021–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, Pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Violeta Belevičiūtė
Pirmininkė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Giedrė Druskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, mokytoja ekspertė
Laura Šimaitytė-Valaitienė
Sekretorė
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, mokytoja metodininkė
Jurga Daubarienė
Narė
Kauno Juozo Urbšio progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Jolanta Bernotaitienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, mokytoja ekspertė
Rita Beitnaraitė
Narė
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, mokytoja metodininkė
Algimantas Balčius
Narys
Kauno Juozo Urbšio progimnazija, vyresnysis mokytojas

 Straipsniai

2023

Metodinio renginio „Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos bendrojo ugdymo mokyklų muzikos pamokose“ medžiaga.