Paieška

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(+370 37) 32 41 58

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2025 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2025 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Lina Milkintienė
Pirmininkė
Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja ekspertė
Vilma Palienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja ekspertė
Dalia Kulviečiuvienė
Sekretorė
Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja metodininkė
Laura Kunigonytė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, vyresnioji mokytoja
Kristina Bielskienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, Kauno „Varpo“ gimnazija, vyresnioji mokytoja
Jūratė Urbonienė
Narė
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, Kauno Petrašiūnų progimnazija, mokytoja metodininkė
Asta Urbonaitė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, vyresnioji mokytoja
Živilė Buivydienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, vyresnioji mokytoja

Metodinė veikla 2019-2022

Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Birutė Pukelienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).


Straipsniai

Visuotinis Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas