Paieška

Vairuotojas Gintaras Zenkovas

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

  • laiku ir saugiai veža keleivius į paskirties vietą nustatytu maršrutu;
  • teikia pasiūlymus ūkvedžiui dėl transporto priemonių, garažo priežiūros;
  • prižiūri ir remontuoja Centro transporto priemonių smulkius gedimus;
  • periodiškai atlieka autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošia ir pristato techninei apžiūrai;
  • vykdo smulkius pastato remonto bei kitus pagalbinius darbus Centro ūkvedžio nurodymu, kai nėra numatyta išvykų automobiliais.